Niguliste muuseumi trükised 2007

Kirikukellad Eestis

2007 kirikukellad eestisKoostanud Juhan Kilumets ja Tarmo Saaret
Autor: Juhan Kilumets
Kujundanud Liina Siib
104 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum
Tallinn 2007

ISBN 978-9985-9837-0-6

Niguliste muuseumis toimunud näituse „Kirikukellad Eestis” (26.05.2007–31.05.2008) kataloog tutvustab vanimaid ja väärtuslikemaid Eestis säilinud kirikukelli ning nende ajalugu, samuti kelladega seotud esemeid, lisatud on ka illustreerivad fotod, joonised ja skeemid. Kellad pärinevad Eesti muuseumide ja koguduste kogudest ning erakollektsioonidest.