Nüüdiskunsti kogumine ja säilitamine

(2006–2012)

Tegu on Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonna ning nüüdiskunsti kogu ühisprojektiga. Projekti eesmärk on vaadata üle olemasoleva nüüdiskunsti kogu staatus ning töötada välja nüüdiskunsti jätkuva kogumise, musealiseerimise ja konserveerimise strateegilised lähtealused. Projekti raames läbiviidavate intervjuude abil uuritakse Eesti kunstnike seisukohti nüüdiskunsti kogumise ja säilitamise küsimuses, korraldatakse rahvusvaheline kunsti- ja konserveerimisteaduse alane konverents ja teemakohane näitus.

Projekti liikmed: Hilkka Hiiop, Annika Räim