Eesti Kunstimuuseumi vastus riigihalduse minister Janek Mäggile

Eesti Kunstimuuseum
PRESSITEADE
19.12.2018 

Riigihalduse minister Janek Mäggi on teinud avalduse, et valitsuses on kaalumisel Eesti kunstimuuseumi ühe filiaali, Kadrioru kunstimuuseumi, väljatõstmine ajaloolisest Kadrioru lossist, mis on olnud esimeseks koduks Eesti Kunstimuuseumile alates aastast 1919. Eesti Kunstimuuseum suhtub ministri avaldusse meedias täie tõsidusega ega pea seda naljaks.

Äsja kuulutasime välja oma muuseumi 100. sünnipäeva alguse. Selline avaldus juubeliaasta alguses näitab kas täielikku ignorantsust või äärmist küünilisust eesti kunsti pärandi suhtes. Eesti rahvas seob Kadrioru lossi ajaloolist hoonet juba aastakümneid eesti kunstiga. Hoone renoveeriti välisabi korras aastatel 1991–2000 just Eesti Kunstimuuseumi filiaalina ning avati taas rahvale. Ka käesoleva aasta suvel toimunud Kadriorg 300 juubelipidustuste raames oli Kadrioru kunstimuuseum oma ürituste ja publikuprogrammidega üks kesksemaid sündmuste toimumise kohti.


Kadrioru kunstimuuseumi peasaali vaade. Foto: Eesti Kunstimuuseum

Kas ajalugu hakkab korduma? Aastatel 1929–1938 muuseumi riigipea residentsiks muutmist on hiljem Konstantin Pätsile väga süüks pandud.

Kadrioru kunstimuuseum on praegu avatud ruum kogu rahvale, hoone ise on kunstiteos oma maalingute, stukkdekoratsiooni ja mööbliga. Hoone on üks Tallinna populaarsemaid turismiobjekte. Tahaksime teada, milline on seda ideed toetanud ministrite ettekujutus avalikust ruumist ja rahva õigusest pääseda ligi kunsti ja kultuuri objektidele? Kas sulgeme ühe kauni hoone ja seal olevad väärtused laiale avalikkusele ja jätame selle vaid valitud silmapaaridele? Muuseum saab selle kaudu aru, et mõtteuitude korral asendub sisuline toetus kultuurile kitsarinnaliste vangerdustega kitsas ringis.

Dr Sirje Helme
Juhatuse liige
SA Eesti Kunstimuuseum
Tel +372 602 6003
sirje.helme@ekm.ee

Lisainfo:
Liia Rebane, PhD
Kommunikatsioonijuht
Eesti Kunstimuuseum
Tel +372 602 6026; +372 5681 6706
liia.rebane@ekm.ee