Eestikeelsed piiblid ja ajalooline graafika Mikkeli muuseumis

Eesti Kunstimuuseum
Mikkeli muuseum

Pressiteade nr 102
31.10.2013

Laupäevast, 2. novembrist saab Mikkeli muuseumis vaadata näitust „Alguses oli sõna. Ajaloolised piiblid Jaan Paruski kogust”, millega tähistatakse muuhulgas 275 aasta möödumist esimese eestikeelse piibli ilmumisest. Eestikeelse vaimuliku kirjasõna kõrval leidub kogus ka saksakeelseid kordusväljaandeid Martin Lutheri piiblitõlkest ning haruldasi näiteid õigeusu vaimuliku ja liturgilise kirjanduse väljaannetest.

„Omakeelne piibel on eesti raamatu-, kirjandus- ja kunstikultuuri tüvitekst, mille kultuuriloolise ja vaimuliku tähendusvälja kõrval avab käesolev näitus ajalooliste väljaannete tüpograafia ja köitekunsti esteetilist maailma,” sõnab näituse kuraator Kerttu Männiste.

Näitus kutsub märkama ajalooliste trükiste kõrget väärtust tarbekunsti teostena. Väljapanek pakub võimalust jälgida nahakunsti tehnikate ja kaunistusmotiivide arengut ning paremini mõista, millist töömahtu ja meisterlikkust nõudis trükise väljaandmine ning milline oli raamatu positsioon lugejate kodudes. Trükiste kõrval leiduv valik piibliainelist vanemat Lääne-Euroopa graafikat Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Ülikooli raamatukogu kunstikogust illustreerib tõlgendusprotsessi sõnast visuaalsetesse kunstidesse.

„Mikkeli muuseumisse sobib Jaan Paruski piiblikollektsiooni esitlev näitus suurepäraselt ka seetõttu, et nagu koguja Johannes Mikkel koondas enda ümber Lääne-Euroopa vaimsust kandvaid kunstiteoseid, nii on ka Jaan Paruski kollektsioon õhtumaise kultuuriruumi traditsiooniliste väärtuste oaas ning eesti keele ja kultuuri arenguloo jäädvustus,” kommenteerib Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.

Jaan Paruski tegevus ajalooliste eestikeelsete piiblite kogujana sai alguse 1960. aastate lõpul. Kollektsioonile pani aluse eksemplar eestikeelse piibli 1773. aastal ilmunud teisest trükist. Järgneva kolmekümne aasta jooksul jõudsid Tallinna, Tartu ja Viljandi antikvariaatidest tema kogusse köited pea kõigist eestikeelse piibli numereeritud trükkidest, lisaks rikkalik valik jutluse- ja lauluraamatuid. Kogumise motiivina on kollektsionäär ise nimetanud soovi pakkuda kultuurilooliselt väärtuslikele trükistele nõukogude perioodil turvalisi säilimistingimusi.

Laupäeval, 9. novembril toimub näitusega seotud publikupäev, kus toimuvad kuraatoriekskursioonid ning ajalooliste trükiste, graafika ja nahkköidete säilitamise kohta jagavad nõuandeid nahakunstnik Luule Maar ja paberikonservaator Sirje Alter. Täpsem info siin.

Laupäeval, 16. novembril toimuval laupäevaakadeemiate sarja loengul vestlevad vaimulik ja tõlkija Vello Salo ning luuletaja Indrek Hirv teemal „Piibel – poeesia – pilt”. Täpsem info siin.

Näitus toimub koostöös Tartu Ülikooli raamatukoguga. Näituse toimumist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Lisainfo:
Kerttu Männiste
näituse kuraator
tel 5684 2804
e-post: kerttu.manniste@ekm.ee
Mikkeli muuseum
Weizenbergi 28, Tallinn
mikkelimuuseum.ekm.ee