Nigulapäeval käivitub Nigulistes hiliskeskaegse kappaltari suurejooneline restaureerimisprojekt

Eesti Kunstimuuseum
Niguliste muuseum

Pressiteade nr 110
05.12.2013

Reedel, 6. detsembril kell 18 kutsub Niguliste muuseum kõiki kunstisõpru traditsioonilisele nigulapäeva ekskursioonile. Samal päeval alustab Niguliste muuseum mitmeaastast mahukat konserveerimisprojekti, mis keskendub Niguliste kiriku peaaltarile tellitud suurejoonelise hiliskeskaegse kappaltari restaureerimisele.

Nigulapäeva ekskursioonil tutvustatakse Niguliste peaaltari retaablit ja pööratakse tähelepanu ka kiriku nimipühakule – püha Nikolausele. Muuseum on sel päeval erandkorras avatud kella 19-ni.

Niguliste muuseumi kroonijuveeliks olev kappaltar on lühikestele katkestustele vaatamata asunud oma algsel asukohal üle 500 aasta. Suurejoonelise kunstiteose ulatuslikud konserveerimistööd toimusid aastatel 1978–1992 tollase Nõukogude Liidu juhtiva restauraatori Nikolai Bregmani juhendamisel (Igor Grabari nimeline Moskva teaduslik restaureerimiskeskus). Kuigi põhiosas jõuti teos restaureerida, on kappaltari uhked skulptuurid tänini vaid osaliselt konserveeritud.
Eesti Kunstimuuseumi konservaatorite poolt 2013. aasta lõpus alustatavate tööde eesmärgiks on viia lõpule skulptuuride puhastamine; samuti kaasnevad konserveerimisega põhjalikud uuringud.

Niguliste peaaltari kappaltari konserveerimistöid saab jälgida ka muuseumis kohapeal. Niguliste kooriruumis seatakse üles konservaatori töötuba, samuti esitletakse seal teose ajalugu ning tehtavaid töid ajas kasvava näituse vormis.
Lisaks on lähiaastatele planeeritud rahvusvaheline konverents, juhtivate Euroopa konservaatorite workshop’id, mitmed trükised ja raamatud, haridusprogrammid ja töötoad. Uhke kappaltari ajaloo ning teosel kujutatud pühakute ja nende legendidega saab vaataja lähiajal tutvuda interaktiivse puutetundliku infotahvli kaudu. Restaureerimistööde arenguga saab kursis olla ka vastavatud blogi vahendusel: www.kunstimuuseum.wordpress.com.

Niguliste kiriku kappaltar on üks uhkemaid ja paremini säilinud hiliskeskaegseid Põhja-Saksa altariretaableid kogu Euroopas. Retaabel telliti 1478. aastal tuntud Lübecki meistri Hermen Rode töökojast, Tallinnasse jõudis see 1481. aastal. Mõõtmetelt kuulub see 15. sajandi hansalinnade suurimate hulka, teosel on kujutatud rohkem kui neljakümmet erinevat pühakut ja piiblitegelast.

Lisainfo:
Tarmo Saaret
Niguliste muuseumi direktor
tel 631 4330, niguliste@ekm.ee

Hilkka Hiiop
Eesti Kunstimuuseumi restaureerimisosakonna juhataja
tel 5697 2960, hilkka.hiiop@ekm.ee
nigulistemuuseum.ekm.ee