Nigulistes räägitakse surnute mälestamisest keskaegsetes gildides ja vennaskondades

Eesti Kunstimuuseum
Niguliste muuseum

Pressiteade nr 23
15.02.2013

Pühapäeval, 17. veebruaril algusega kell 14.30 kutsub Niguliste muuseum kõiki huvilisi näitusega „Ars moriendi – suremise kunst” kaasneva loengusarja avaloengule. Kunstiajaloolane ja TLÜ Ajaloo Instituudi vanemteadur Anu Mänd kõneleb surnute mälestamisest keskaegsetes gildides ja vennaskondades. Osalemine muuseumipiletiga.

Loengus kõneldakse, kuidas mõisteti hiliskeskajal head ja õiget suremise viisi, milliseid ettevalmistusi selleks tehti, milliste vahendite abil loodeti lühendada kannatusi puhastustules ning saavutada lunastust ja igavest elu. Erilise tähelepanu all on gildide ja vennaskondade roll oma liikmete matuste korraldamisel ning nende mälestuse elus hoidmisel.

Keskaegse Tallinna ja Riia gildide ja vennaskondade näitel käsitletakse matuste ja surnute mälestamisega seotud rituaale ja finantstoiminguid, uuritakse, kas ja kuidas erines mees- ja naisliikmete mälestamine, ning vaadeldakse surnute mälestamiseks loodud või mälestamisrituaalidega seotud kunstiteoseid.

Näitus „Ars moriendi – suremise kunst” keskendub kesk- ja varauusaegsele mälestamis-, matuse- ja surmakultuurile, pühendudes eeskätt nende teemade kajastumisele selle perioodi kirikukunstis. Väljapanek kaasab ja seletab lahti Niguliste muuseumis väljas olevaid hauaplaate, epitaafe, vappepitaafe ja teisi kirikukunsti teoseid. Matusetraditsioonide ja -riituse tavasid ja läbiviimist avavad kultuuriloolised esemed Eesti muuseumite ja kirikute kogudest.

Näitusega kaasnev neljaosaline loengusari toimub kord kuus veebruarist maini. Järgmise loengu peab 17. märtsil rahvakultuuriteadlane Marju Kõivupuu.

Näitus „Ars moriendi – suremise kunst” on Niguliste muuseumis avatud 2. juunini 2013.

Lisainfo:
Merike Kurisoo
näituse kuraator
631 4330
niguliste@ekm.ee
nigulistemuuseum.ekm.ee