Kogud

2012. aasta 1. jaanuari seisuga on Eesti Kunstimuuseumi raamatukogus kokku 39416 raamatut ja perioodilist väljaannet.
Aastas täienevad kogud u 1000 trükise võrra.
Alates 2007. aastast sisestatakse saabunud raamatute ja ajakirjade kirjed e-kataloogi ESTER.
EKMi raamatukogu ei saa sundeksemplari.

Raamatukogu kogud paiknevad lugemissaalis ja hoidlas. Lugemissaalis asuvaid väljaandeid saab ise riiulilt valida. Hoidlas oleva teaviku toob kohale raamatukoguhoidja. Ajalehti ja ajakirjade viimaseid numbreid, haruldasi üksikeksemplare ning enne 1945 a ilmunud trükiseid koju ei laenutata.

Eesti- ja võõrkeelse trükise kogu
Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu põhikogu.

Perioodika kogu
Perioodika kogu koosneb eestikeelsest ja võõrkeelsest perioodika kogust. Eraldi on paigutatud vanem, ennesõjaaegne perioodika. 2011. aasta seisuga on tellitud 16 nimetust eestikeelseid ning 19 nimetust võõrkeelseid ajalehti ja ajakirju. Ilmumise lõpetanud või enam mittetellitava perioodika hulgas on 97 nimetust eestikeelset perioodikat ning 165 nimetust võõrkeelset perioodikat. Paljud nimetused on esindatud vaid üksikute numbritega.

Alfred Rõude kogu
Alfred Rõude Kogu (ARK) koosneb Rõude pärandiga raamatukogusse tulnud raamatutest. Raamatud ei asu koguna koos, vaid on paigutatud laiali vastavalt sisule. Raamatutesse on löödud tempel ARK.

Lapini fond
Leonhard Lapini fondi kuuluvad tema poolt annetatud tema autorlusega, kaaslusega või teda mainivad raamatud, kataloogid, ajakirjad, ajalehtede väljalõiked ja auvised. Kogu täieneb pidevalt. Lapini fondi raamatuid koju ei laenutata. Kogus on u 600 teavikut.

Vana raamatu kogu
Vana raamatu kogusse on kokku koondatud kõik raamatud, mis on ilmunud enne 1920. aastat. Kogus olevad teavikud on kohapeal kasutamiseks.

Dissertatsioonide kogu
Sisaldab diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid, väitekirju ja autoreferaate. Kokku on kogus 69 tööd.

Videosalvestiste kogu
Sisaldab videosalvestisi (65 VHS-kassetti ja 63 DVDd) ja multimeedia DVDsid (26 tk.). Kohapeal kasutamise võimalus puudub.