Lugejaks registreerimine

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu teenuste kasutamiseks peab ennast registreerima lugejaks. Lugejaks registreerimine on tasuta. Kuni 16aastased lapsed võivad raamatuid kasutada kohapeal.

Registreerimine toimub ID-kaardi või mõne muu isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel.

Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
– ees- ja perekonnanimi
– isikukood
– elukoha aadress
– e-posti aadress
– telefoninumber
– õppe- või töökoht

Lugeja andmed kantakse integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC Tallinna andmebaasi, mida kasutavad lisaks Eesti Kunstimuuseumi raamatukogule ka teised Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumisse kuuluvad raamatukogud. Lugeja esitatud andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastamistähtpäeva möödumisel meeldetuletuste ja ettekirjutuse saatmiseks, ning statistilise analüüsi tegemiseks. Andmed kustutatakse andmebaasist 5 aastat peale lugejakaardi kehtivusaja lõppu.

Oma lugejaandmete muutusest on lugeja kohustatud raamatukogu koheselt teavitama. Kord aastas kontrollitakse lugejate andmete õigsust.