Sisekord

Enne raamatukokku sisenemist tuleb üleriided ja suuremõõtmelised kotid jätta garderoobi.

Raamatukogu ruumides säilitatakse korda ja vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid. Keelatud on valjusti vestlemine, mobiiltelefoniga valjult rääkimine ning söömine, joogitopside, -tasside ja termoste kasutamine.

Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda silmanähtavalt määrdunud riietes, alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all oleval külastajal.

Lugejal on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet. Raamatukogu töötajal õigus keelduda korda rikkuva lugeja teenindamisest ning õigus nõuda tema lahkumist raamatukogust.

Rangelt on keelatud teavikute ja muu inventari omavoliliselt raamatukogu ruumest välja viimine. Keelatud on avada raamatukogu aknaid.

Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu juhataja ja peavarahoidja.