Komplekteerimine

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu missioon on koguda, säilitada ja teha kättesaadavaks eelkõige eesti kunsti puudutavad materjalid, mistõttu eesti kunstnike monograafiaid ja kunstikatalooge komplekteeritakse mitmes eksemplaris. Teine tähtis komplekteerimissuund tuleneb Eesti Kunstimuuseumi väliskunsti kogust – komplekteerida põhjalikumalt hollandi ja flaami kunsti käsitlevaid raamatuid.

Teised tähtsamad komplekteerimisvaldkonnad on
– maailma kunstiajalugu stiilide ja voolude kaupa
– uuem kunstiteooria
– fotograafia ajalugu, kaasaegne kunstiline foto; graafika kõige laiemas mõttes (ajalugu, tehnikad, kaasaegne graafika)
– maalikunst (eelistavalt madalmaade, itaalia, saksa, inglise, prantsuse maalikunst)
– skulptuur
– intermeedia
– moekunst

Videosalvestiste komplekteerimisvaldkonnad
– portreefilmid kunstnikest
– ülevaatefilmid näitustest ja kunstisündmustest

Jadaväljaannete komplekteerimisvaldkonnad
– eestikeelsed kunsti- ja kultuurialased ajakirjad ja ajalehed
– võõrkeelsed erialaajakirjad

Käsikirjade komplekteerimisvaldkonnad
– EKMi töötajate teadustööd
– üliõpilaste teadustööd, kui uurimisteema on seotud Eesti Kunstimuuseumiga

EKMi raamatukogu komplekteerimise viisid on jooksev komplekteerimine, järelkomplekteerimine ja dekomplekteerimine
jooksva komplekteerimise käigus täiendatakse raamatukogu uudisväljaannetega
– järelkomplekteerimisel täiendatakse raamatukogu kogusid varem ilmunud teavikutega
– dekomplekteerimise käigus kantakse maha vananenud, kulunud, mitteprofiilsed teavikud ja üleliigsed eksemplarid

Komplekteerimisallikad
– ostud
– vahetused
– annetused

Eestikeelsete raamatute kõrval on eelistatumad keeled inglise, saksa, vene ja prantsuse keel.

Komplekteerimisettepanekuid võivad teha kõik raamatukogu kasutajad, ettepanekute täitmisel arvestatakse eelisjärjekorras EKMi teadurite soove. Kirjanduse komplekteerimise eest vastutab raamatukogu juhataja.