Tagasi kalendrisse

Barbi Pilvre loeng naise kujutamisest meedias

Barbi Pilvre loeng naise kujutamisest meedias

Aeg: 18.01.20  16:00–17:00
Asukoht: Kumu näitusesaalid
Hind: Osalemine muuseumipiletiga

Kommunikatsiooniekspert Barbi Pilvre peab Kumu kunstimuuseumis loengu teemal „Universaalsus ja kultuurilised erinevused, muutused ja püsivus: miks naisekujutis meedias ajale vastu peab?“. Loeng toimub suure saali näitusel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“.

Pilvre käsitleb eri uuringutes ilmnenud naiste representeerimise tendentse (Eesti Ekspressi Persooni, ETV, Kanal 2, TV3 jt näitel) ning jõuab oma loengu lõpus küsimuseni, kas naise kujutamine meedias võiks olla põhimõtteliselt teistsugune kui praegu: stereotüüpidest vaba, naisi vähem trivialiseeriv või sümboolselt tühiseks tunnistav. Taustana käsitleb ta meediapoolsete valikute ühiskondlikku konteksti ning tutvustab, mida kujutab endast kriitiline käsitlus soolisusest, mõisted „soosüsteem“ ja „sookord“ ning milline on meedia osa nende loomises ja püsimises.

Oma lähenemises on Pilvre sotsiaalkonstruktsionistlik ja lähtub feministlikust vaatepunktist. Pilvre näitab, et tegelikkuse ja meediasisu omavahelise suhte taustal mängivad tähtsat rolli eeskätt ajakirjanduslikud valikud, mis olenevad kohalikust ajakirjanduskultuurist, toimetuse koosseisust ja ajakirjanike maailmavaatest, kommertssurvest meediale ning laiema auditooriumi ootustest. Pilvre tõdeb, et alternatiivses meedias on võimalikud teistsugused naiste representeerimise viisid kui peavoolumeedias.

Barbi Pilvre (1963) on meediaekspert ja Tallinna Ülikooli BFM dotsent. Ta kaitses 2011. aastal Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal „Naiste meediarepresentatsioon Eesti ajakirjanduskultuuri ja ühiskonna kontekstis“. Ta on avaldanud esseekogumikud „Formaat“ (2002), „Minu võitlused“ (2011), „Veri ja kord“ (2019), koostanud õppevahendi „Sugu telepildis“ (2004) ning kirjutanud peatüki „Meedia ja sugu“ raamatus „Sissejuhatus soouuringutesse“ (2011). Pilvre oli Riigikogu XII ja XIII koosseisu liige (SDE).

Näitus „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja ühiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava väljapanekuga, mis toob päevavalgele palju vähetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Näitus on sündinud koostöös Ateneumi kunstimuuseumiga.