fbpx

Otsing

Esemed ajas – kahe maja aarded Püsinäitusel

Niguliste muuseum
Hind osalejale
5 €

Hind 5 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 50 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

Ludolf Zander. Vigurpokaal “Hans keldris”. 1671. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Esemed ajas – kahe maja aarded

Muuseumitunni käigus külastatakse kahte Eesti Kunstimuuseumi vanalinna filiaali – Niguliste ja Adamson-Ericu muuseume.

Nigulistes tutvutakse hõbedakambri varadega. Heidetakse pilk erinevatele huvitava kasutusega hõbedast esemetele ning uuritakse, kuidas neid keskajal kasutati.
Adamson-Ericu muuseumis tutvutakse läbi kunstnik Adamson-Ericu loomingu uuema tarbekunstiga. Tema isikupärases stiilis serviiside ja Nigulistes nähtud hõbenõude kaudu uuritakse nõude muutumist ajas, esemete väärtust, materjale ja otstarvet. Tunni lõpus saab iga õpilane endale voolimissavist nõu vormida.

Muuseumitunni eesmärk on suunata õpilasi tähelepanelikumalt märkama end ümbritsevat esemelist maailma.

Muuseumitund toetab koolieelse lasteasutuse RÕK valdkonda „Mina: aeg ja asjad“ ning lõimib põhikooli I astme kunstiõpetuse ja sotsiaalainete õpiväljundeid.

Õpiväljundid:

  • Õpilane tutvub Eesti vanema ja uuema tarbekunsti esemetega;
  • Osaleb teadlikult kunstiteoste vaatlemises ja arutelus;
  • Kirjeldab tarbekunsti esemete vormi ja materjalide muutumist läbi aja;
  • Oskab seostada esemete vormi ja otstarvet;
  • Eristab esemete väärtust;
  • Vormib DAS-savist väiksemõõtmelise nõu.

Soovitused ettevalmistuseks: 

Niguliste taskuhäälingu hõbevara sari

Muuseumitund kestab 90 min
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.