Püsinäitusel

Kangelased ja antikangelased

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Hind 5 € osaleja.
Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 50 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

empty-image
Püsinäitusel

Kangelased ja antikangelased

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Hind 5 € osaleja.
Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 50 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Tutvutakse müütiliste ja ajalooliste tegelaste, nende rolliga Euroopa ja Eesti kultuuriloos.

Muuseumitunnis uuritakse lähemalt Kumu püsiekspositsiooni teoseid, kus on kujutatud mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriajaloost. Kangelaste otsingutel ei jää mainimata Johann Köler ega Friedrich Robert Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese vägitegudega, lahendatakse sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.

Tunni läbimisel õpilane:

  • teab, mida tähendab müüt;
  • oskab kirjeldada ja tunneb ära kunstiteostelt muuseumitunnis käsitletud tegelaskujusid;
  • oskab oma seisukohti põhjendada ja anda hinnangut;
  • arendab rühmatöö oskust.

Muuseumitund kestab 90 min
Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.