14.02.2020 – 09.08.2020

Kuidas nimi, nõnda eksliibris

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

Vello Vinn. Lend (detail). 1977. Eesti Kunstimuuseum
empty-image
14.02.2020 – 09.08.2020

Kuidas nimi, nõnda eksliibris

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Näitusel „Vello Vinn. Vastupeegeldused“ keskendutakse vanema kooliastmega graafiliste oskuste omandamisele. Loomingulise õppekäigu raames tutvutakse graafik Vello Vinna isikupärase kujundimaailmaga, misjärel loob iga õpilane kuivnõelatehnikas omanimelise eksliibrise. Programmi alustatakse näituselt, kus antakse ülevaade Vinna loometööst, uuritakse talle omaste korduvate kujundite kasutust ning neis peituvat sümbolikeelt. Lisaks kunstniku varasel loomeperioodil valminud ofortidele pööratakse tähelepanu ka hiljem Vinnale huvi pakkunud kuivnõelatehnikas valminud töödele. Lähemalt tutvutakse graafiku loodud eksliibristega, mis juhatavad sisse muuseumitunni praktilise osa.

Pärast näitusekülastust on õpilastel võimalus kujundada Kumu graafikaateljees eksliibris, mis on inspireeritud Vinna teravmeelsetest ja vaimukatest embleemidest, sümmeetrilistest motiividest ning kujundimängust.

  • Tunni läbimisel õpilane:
    õpib märkama detaile ja eri tähendustasandeid;
  • tutvub graafikatehnikatega;
  • märkab sõna- ja pildikeele vahelisi mängulisi elemente;
  • õpib tegema kuivnõelatehnikas trükiplaati ning trükkima sügavtrükipressiga;
  • esitleb teistele oma eksliibrise graafilist lahendust.Märksõnad: graafikakunst, graafikatehnikad, visuaalsed ja verbaalsed seosed, sümmeetria, asümmeetria, loovtöö tegemine.

Märksõnad: graafikakunst, graafikatehnikad, visuaalsed ja verbaalsed seosed, sümmeetria, asümmeetria, loovtöö tegemine.

Kestus: 2h

Soovitus:
Paljude muuseumitunnis käsitletud töödega saab tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi Digitaalkogus.