fbpx
Püsinäitusel

Sari “Kunsti roll eri ajastutel”

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused.

empty-image
Püsinäitusel

Sari “Kunsti roll eri ajastutel”

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused.

Gümnaasium
Muuseumitund

Õpime kunsti vaatama ja tõlgendama! Kunstiteosed peegeldavad ja kommenteerivad oma kaasaja ühiskonda ja inimest – nii 500 aasta eest kui ka tänapäeval.

Viieosalise muuseumitundide sarja „Kunsti roll eri ajastutel“ (KREA) eesmärgiks on juhtida tähelepanu kunsti, ajaloo ja ühiskondlike olude vahelistele seostele ning arendada kunstilis-visuaalse materjali tõlgendamisvõimet. Nii omandab õpilane oskused, kuidas kunstiteoseid ajaloolises kontekstis mõista ning mida kunstiteoste vaatlusel tähele panna.

Muuseumitunde viiakse läbi Kadrioru kunstimuuseumis. Lisaks ringkäigule näitusesaalides on kasutusel loengu-, slaidi- ja filmiprogramm, mis hõlmab kunstiteoseid 16.–21. sajandini. KREA muuseumitunnid sobivad läbimiseks nii ühe kaupa kui ka sarjana, ent viimase puhul joonistuvad kõige selgemalt välja eri ühiskondlike ja sotsiaalsete olude mõjud ning humanitaarvaldkonda puudutavate tüvijutustuste peegeldused kunstiteostes.

Muuseumitunnis lõimuvad gümnaasiumi õppekava sotsiaalained, ajalugu, kunsti- ja ühiskonnaõpetus, kirjandus ning eesti keel.

Muuseumitundide teemad

Jutustuste ringlus
Mis on suured jutustused? Miks on need inimestele läbi sajandite tähtsad? Valitud antiikmütoloogia, kristliku kultuuriloo ja eesti mütoloogia süžeede kaudu illustreeritakse ajaloos oluliste lugude rändu ja teisenemist ajas.

Inimene kunstis: staatus, suhted, tegevused
Muuseumitunnis käsitletakse kunsti sotsiaalseid aspekte. Miks inimesed on soovinud enda jäädvustamist kunstis? Milliseid persoone ja miks on kunstis kujutatud? Kas ajaloolised printsiibid kehtivad ka kaasaegses kunstis?

Kunst ja teadus
Muuseumitunnis käsitletakse kunsti kui humanitaar- ja reaalteaduste objekti ning kaasaegse teaduse interdistsiplinaarset iseloomu.

Kunstniku rollid: käsitööline, ajaloolane, geenius, staar, boheem
Käsitlemist leiab kunstniku positsiooni ja kuvandi muutumine ajas ning kunstniku suhe ühiskonnaga.

Õukonnakunstist tänavakunstini
Tähelepanu all on eri ajastute kunstiteoste vormikeel ning kunstiline retoorika. Kes on kunstiteose tellija? Milliseid visuaalseid või kontseptuaalseid sõnumeid kunstiteosed kannavad?

Märksõnad: humanitaarteadused, ühiskond, sotsiaalia, tüvitekstid, religioon, vormikeel, kunstiteose struktuur, kunstiteose interpreteerimine

Muuseumitunni järel õpilane:

  • arendab kunstiteose tõlgendamise oskust
  • arendab valdkondadevaheliste seoste loomise ja kriitilise analüüsi oskust
  • tunneb põhilisi seoseid eri ajastutel valitsenud ühiskondlik-sotsiaalsete olude ning kunstiteoste vormi ja sõnumi vahel
  • toob välja sarnasusi ja erinevusi ajaloolise ning kaasaegse kunsti vormis ja sõnumites
  • oskab ekspositsioonide või digitaalsete kanalite vahendusel kasutada Eesti Kunstimuuseumi kogusid oma õppe- ja uurimistöös
  • mõtleb välja uusi kunstiliselt väljendatavaid ideid

Muuseumitund kestab u 90 minutit
Muuseumitund toimub ettetellimisel
Tundi saab tellida eesti keeles

 

Ole kursis meie sündmustega!

Liitu uudiskirjaga siin!