fbpx

Otsing

„Surmatants“ ja ühiskonnaõpetus Püsinäitusel

Niguliste muuseum
Hind osalejale
5 €

Hind osalejale 5.00 € Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Foto: Endel Apsalon
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

„Surmatants“ ja ühiskonnaõpetus

Ühiskonnaõpetust lõimivas moodultunnis vaatleme 15. sajandi lõpul valminud maali „Surmatants“ kui suurt ja kallist avalikku ruumi tellitud kunstiteost. Milline võis olla vaatajaskonna lähenemine või suhtumine teosesse? Kuivõrd tähenduslik on kujutatute valik?

Pöörame süvendatud tähelepanu keskaegsele linnale ja tema seisustele, keda kujutatakse ka Tallinna „Surmatantsul“. Seejuures arutleme ka pildilt puuduvate figuuride üle, nagu vaimulikud, kaupmehed, käsitöölised ja talupojad. Toome välja nende rolli keskaja seisuslikus ühiskonnas ning nende peamised võimu- ja ametitunnused. Õpilased loovad oma vastused küsimustele, milline oleks tänapäeva „Surmatantsu“ ülesehitus, kes on kaasaja kõige võimsamad ja kõige väetimad isikud.

Muuseumitunni eesmärk on tutvuda lähemalt keskaegse ühiskonnakorraldusega ühe olulise kunstiteose toel.

Muuseumitund lõimib ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpiväljundeid.

Tunni läbimisel õpilane:

  • tunneb ära ja kirjeldab Eesti olulisimat keskaegset kunstiteost, Bernt Notke „Surmatantsu“;
  • oskab selgitada katkuepideemia sisu ning selle seotust keskaegse maailmaga;
  • kirjeldab oma sõnadega keskaegset ühiskonda, inimeste huve ning õigusi;
  • eristab keskaegse ühiskonna probleeme tänapäevastest, analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi;
  • mõtestab võimalikku tänapäevast Surmatantsu ülesehitust.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.