Püsinäitusel

Varamu

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

Konrad Mägi. Võrumaa maastik. Valgjärv (detail). 1916–1917. Eesti Kunstimuuseum
empty-image
Püsinäitusel

Varamu

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Muuseumitunni eesmärgiks on püsinäituse „Varamu“ teoste abil rännata läbi Eesti kunstiajaloo klassika alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni.

Püsinäitusel „Varamu” eksponeeritav loob ülevaate Eesti kunstiklassika teostest, toetades seeläbi koolis käsitletavat teoreetilist kultuuri- ning kunstiajaloolist teadmist.
Väljapaneku kronoloogiline ülesehitus aitab hõlpsasti mõista muutusi kujutavas kunstis ning luua tervikpilti käsitletavast ajaperioodist Eesti kunstimaastikul. Tutvume esimeste eesti soost professionaalsete kunstnikega ning saame teada, millistes koolides õpiti 19.–20. sajandi vahetusel. Vaatleme rahvusromantismi vaimus loodud taieseid ning püüame aru saada, milline roll oli kunstnikel rahvusliku enesemääratluse tekkel. Tund sobib nii kunsti- kui ka kirjandustunni täienduseks 9. klassile ja gümnaasiumile.

Teadmisi aitab kinnistada kunstivoolude ajatelje tööleht ning aktiivne arutelu.

Märksõnad: püsiekspositsioon, žanr, koloriit, tonaalsus, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism.

Tunni läbimise järel õpilane:    

  • teab levinumaid kunstivoolusid Eestis alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni,
  • tutvub vaadeldava ajaperioodi peamiste kunstitehniliste muutustega kujutavas kunstis,
  • kirjeldab, millised olid 19.–20. sajandi vahetuse Eesti kunsti peamised saavutused,
  • arendab eneseväljendusoskust.

Soovitame eelnevalt klassis vaadata haridusprojekti „Eesti kunsti Digisild” kahte videot. Esimeses tutvustab Kadi Polli Gerhard von Kügelgeni töid „Autoportree” ja „Venna Karl von Kügelgeni portree” ning teises videos räägib Bart Pushaw Ants Laikmaa teosest „Autoportree”. Videod leiate sellelt lingilt. 

Mõlema videoga käib kaasas ka tööleht, mis aitab mõista ja mõtestada esitatud teemat ning loob võimaluse lisategevusteks. Õppematerjal on välja töötatud põhikooli III astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolile. Tutvu töölehtedega või loe lähemalt projektist siin. 

Kumu püsiekspositsioonis asuvate teostega on võimalik tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi Digikogu vahendusel.

Muuseumitund kestab 90 min

Alates 10-liikmelisest grupist, hind osaleja kohta 4,50 €
Grupile suurusega kuni 9 inimest on hind 45 € grupp

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Muuseumitundide tellimise meelespea