fbpx
Püsinäitusel

Veebitund „Kassid ja koerad kunstis“

Kadrioru kunstimuuseum
Hind
65 €
Hind ühele klassile 65 eurot.
Veebitund „Kassid ja koerad kunstis“
William John Newton. Ustavus. Detail. U 1832. Eesti Kunstimuuseum
empty-image
Püsinäitusel

Veebitund „Kassid ja koerad kunstis“

Kadrioru kunstimuuseum
Hind
65 €
Hind ühele klassile 65 eurot.
I kooliaste
Veebitund

Eesmärk: Uurida põnevate lugude kaudu kasside ja koerte kujutamist kunstis, väärtustades loomi kui inimeste suuri sõpru.

Armastatud teemal põhinev muuseumi veebitund pakub olenemata õppijate asukohast võimalust online-keskkonna vahendusel tutvuda Kadrioru kunstimuuseumi menuka näitusega „Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis”.
Kunstnikud on kujutanud kasse ja koeri läbi ajaloo erinevates rollides. Kunstiteoste näitel saame teada inimeste suhtumise muutustest lemmikloomadesse viimase viiesaja aasta jooksul. Kunst kõnetab ka läbi kujutatud lugude. Näiteks räägib tunnijuht loo pimedaks jäänud Viljandi tallimehest ning tema ustavast koerast või saame kuulda antiikaja mütoloogiast pärinevast surematust koerast Laelapsest, kes muudeti kiviks ja asetati taevavõlvile tähtkujuks.

Tundi toetavad interaktiivsed mängud ja kaasavad tegevused, mis arendavad loovat mõtlemist ning aitavad tähtsustada üldinimlikke väärtusi ja loomasõbralikkust.

Veebitund toimub reaalajas ekraani vahendusel. Õpetaja ja tunni läbiviija on õpilased kokku kutsunud online-keskkonda, kus toimub mitmekülgne tegevus.

Märksõnad: lemmikloomad, kasside ja koerte rollid kunstis, lood kunstis, loomasõbralikkus.

Tunni läbimisel õpilane:

  • oskab märgata kunstiteosel erinevaid detaile;
  • mõistab, et loomi on kunstis kujutatud eri eesmärkidel;
  • väärtustab loomasõbralikku suhtumist;
  • osaleb paaristöös;
  • teeb tunni järeltegevusena loovtöö.

Et veebitund oleks veelgi meeldejäävam ja harivam kogemus, soovitame koolis mitmesuguseid eel- ja järeltegevusi.

Eeltegevus

Arutlemiseks. Miks peetakse lemmikloomi? Kuidas mõjutavad lemmikloomad inimese elu?

Järeltegevus

Loovtööks. Joonista arutluse teemal õlipastellidega pilt jäljetehnikas.

Video

Veebitund kestab 60 min.
Veebitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti keeles.

Tellimise tingimused