fbpx
Püsinäitusel

Veebitund „Nagu kass ja koer“

Kadrioru kunstimuuseum
Hind
65 €

Hind ühele klassile 65 eurot.

Joseph Stevens. Vaenlased. 1854. Riiklik Ermitaaž, Peterburi. Foto: Pavel Demidov
Joseph Stevens. Vaenlased. 1854. Riiklik Ermitaaž, Peterburi. Foto: Pavel Demidov
empty-image
Püsinäitusel

Veebitund „Nagu kass ja koer“

Kadrioru kunstimuuseum
Hind
65 €

Hind ühele klassile 65 eurot.

II kooliaste
III kooliaste
Veebitund

Veebitund näitusel Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis

Koerad ja kassid on inimeste kõrval olnud aastasadu ning kunstnikud on neid armastanud kujutada nii maalidel, graafikas, skulptuuris kui ka tarbekunstis. Muuseumitunnis teoseid uurides ja võrreldes ilmnevad loomade rollid ja tähendused.

Tunnis käsitleme mitmesuguseid teemasid: loomade roll inimeste elus eri ajastutel, kasside-koerte allegoorilised tähendused, lood kunstis. Arutelu, interaktiivsed ülesanded ja mängud innustavad õpilasi püstitatud küsimustele vastuseid leidma. Veebitundi sobib täiendama eel- või järeltegevusena iseseisvalt läbi viidud loovtöö.

Veebitund toimub Teamsi keskkonnas, täpsemad tehnilised lahendused lepitakse tunni tellinud õpetajaga eelnevalt kokku, olenevalt konkreetse grupi võimalustest.

Märksõnad: lemmikloomad, loomade käitumine, kõnekäänud ja vanasõnad, sümbol, allegooria, seisused, portree

Tunni läbimisel õpilane:

  • mõistab, et loomi on kunstis kujutatud eri eesmärkidel;
  • oskab kirjeldada eri loomadega seostatavaid omadusi;
  • tunneb mõisteid „sümbol“ ja „allegooria“;
  • teab kasside ja koertega seotud kõnekäände ja vanasõnu ning oskab neid seletada;
  • arutleb koerte ja kasside rolli üle inimeste elus tänapäeval ja ajaloos.

Eeltegevus

Arutlemiseks. Miks peetakse lemmikloomi? Milline vastutus kaasneb lemmikloomaga? Kuidas mõjutavad lemmikloomad inimese elu?

Loovtööks. Joonista arutluse teemal õlipastellidega pilt jäljetehnikas.

Loovtöö video

Järeltegevus

Arutlemiseks. Mis meeldis muuseumitunnis või näitusel kõige rohkem? Mida uut õppisid? Kirjelda vähemalt kahte uut teadmist.

Loovtööks. Rühmatöö: õpetaja annab rühmale ühe näitusel nähtud kunstiteose reproduktsiooni. Iga rühm mõtleb ühiselt välja, mis juhtus enne ja pärast pildil toimuvat. Soovijad etendavad teistele kogu tegevuse. Vaatajad püüavad ära arvata sündmuste sisu.

Veebitund kestab 60 min.
Veebitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti keeles.

Tellimise tingimused