Püsinäitusel

Võlujälg

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

empty-image
Püsinäitusel

Võlujälg

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

Erivajadusega õpilane
I kooliaste
Muuseumitund

Tunni eesmärk on kunstiteoseid tähelepanelikult vaadata ning mõelda, missugune roll on loomadel inimese elus ja kuidas inimene oma tegevusega loomade elu mõjutab. Muuhulgas saab nähtavaks, kui palju teadmisi on kunstiteostes peidus.

Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui ka metsloomi, samuti müütilisi ja väljamõeldud loomi. Tunnis lahendatakse mõistatusi ning arutletakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Mõeldakse sellegi üle, kui suur on inimese ökoloogiline jalajälg. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.

Lisaks kunstiainevaldkonnale toetab muuseumitund ainevaldkonna „loodusained“ põhikooli I astme mitmete õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist.

Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Tunni läbimisel õpilane: 

  • nimetab kodu- ja metsloomi, keda ta kunstiteostelt leiab,
  • tutvub müütiliste olevustega kunstiteostel,
  • kirjeldab inimtegevuse ja loomade elu vahelisi seoseid,
  • uurib loomade jalajälgi töölehel,
  • loob oma sõrmejäljest võlujälje.

Tund sobib hästi ka intellektipuudega õpilastele ja aktiivsus-tähelepanuhäirega õpilastele. Võta muuseumiga julgelt ühendust, et täpsustada grupi vajadused!

Muuseumitund kestab 90 min
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Muuseumitundide tellimise meelespea