EKMi konverentsid ja seminarid

Konverentsid ja seminarid on Eesti Kunstimuuseumi igapäevase teadustöö osa ning toovad kokku oma ala spetsialiste nii Eestist kui väljastpoolt. Ühelt poolt motiveerivad konverentsid ja seminarid tõmbama joont alla kunstimuuseumi puudutavate teemade uurimise hetkeseisule, teisalt seadma uusi sihte. Eesti Kunstimuuseumil on oma kindel rahvusvaheliste konverentside rütm: aasta esimesel poolel toimub Kadrioru kunstimuuseumi kevadkonverents, teisel Kumu kunstimuuseumi sügiskonverents. Nende vahele jäävad Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumi konverentsid ja filiaalides toimuvad seminarid. Muuseumi kogude uurimise seisukohalt olulisemad konverentside ettekanded publitseeritakse ajakirjas “Eesti Kunstimuuseumi toimetised“.

 

Tulemas

1.–3. november 2018 Kumu konverents 2018:
Kaotatud ja leitud ruumid: ümberpaiknemised 1990. aastate Ida-Euroopa kunstis ja ühiskonnas
Seoses projektiga “Müütilised / materiaalsed üheksakümnendad” ja näitusega “Salatoimikud. 1990ndate kartoteek”.

31. jaanuar – 2. veebruar 2019 Kumu konverents 2019:
Sümbolistlik kunst ja Läänemere regioon 1880–1930
Korraldavad Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
(ingliskeelne call for papers)