Teadusnõukogu

Teadusnõukogu koordineerib Eesti Kunstimuuseumi erinevates filiaalides ja osakondades tehtavat kunstiteaduslikku tööd. Teadusnõukogu käib koos vähemalt kord kahe kuu jooksul vastavalt nõukogu esimehe kutsele. Teadusnõukogu kompetentsi kuulub Eesti Kunstimuuseumi näituste, konverentside ja trükiste plaani kinnitamine, ajakirja “Eesti Kunstimuuseumi toimetised” töö koordineerimne ning teiste muuseumite ja teadusasutustega seotud teadusliku koostöö koordineerimine.

Teadusnõukogu liikmed:
Ivar-Kristjan Hein; Sirje Helme, PhD; Linda Kaljundi, PhD; Kersti Koll; Greta Koppel; Tiina-Mall Kreem, PhD; Merike Kurisoo, PhD; Aleksandra Murre; Kerttu Palginõmm; Kadi Polli; Elnara Taidre, PhD (esinaine); Anu Allas, PhD; Liisa Kaljula; Ulrika Jõemägi; Kersti Kuldna-Türkson