Teadustöö

Eesti Kunstimuuseumi näitusteprogramm ning konverentsid ja seminarid põhinevad järjepideval põhjalikul uurimistööl. Muuseumi kunstikogu suurus ja väärtus on selle uurimistöö baasiks. Teadustöö väljunditeks on raamatud, näituste kataloogid, artiklid nii Eesti Kunstimuuseumi toimetistes kui ka teistes teadusväljaannetes. EKMi spetsialistidel on pädevus erialalise konsultatsiooni andmiseks ja üliõpilaste juhendamiseks. Väga oluline on koostöö kõrgkoolidega.