Eesti kunst 17.–19. sajandil

Eesti kunst 17.–19. sajandil moodustab Eesti Kunstimuuseumi kogude ja Kumu kunstimuuseumi ekspositsiooni vanema osa. Selle uurimine tähendab suhestumist Lääne-Euroopa ja Venemaa kunstieluga ning baltisaksa ja eesti kunsti stiililiste ja ikonograafiliste, seisuslike ja rahvuslike, poliitiliste ja majanduslike tõmbe- ja tõukejoonte väljajoonistamist.

Uurijad ja teemad

Ivar-Kristjan Hein

Seisuse ja identiteedi representatsioonid kunstis; Balti portreekunst 17.–18. sajandil

Juta Kivimäe

Eesti kunst ja kunstielu 19. ja 20. sajandivahetusel; baltisaksa naiskunstnikud; eesti mütoloogia visualiseerimine ja sümbolism; kunstnikest kaksikvennad Kristjan ja Paul Raud

Greta Koppel

17. sajandi Madalamaade kuldajastu kunsti retseptsioon Eestis 19. sajandil

• Mai Levin

Baltisaksa ja eesti kunstnikud 19. sajandil ja 20. sajandi algul; kunstnikest kaksikvennad Kristjan ja Paul Raud

Aleksandra Murre

Eesti 19. sajandi kunstikogud; vene portree- ja ikoonikunst; kunstikoguja ja kunstnik Ernst von Liphart

Tiina-Mall Kreem, PhD

Eesti luterlik kirikukunst ja –arhitektuur; Euroopa kunstiajaloo meistriteoste tundmine, kopeerimine ja kogumine Eestis

Mari-Liis Paaver

Eesti õigeusu vanausuliste ikoonimaal Baltikumi ja Venemaa ikoonimaali kontekstis

Kadi Polli

Kügelgenide kunstnike dünastia; arhitekt ja kunstnik Johann Wilhelm Krause; Eesti kunsti kontaktid Saksamaa, Šveitsi ja Itaaliaga

Anne Untera

Baltisaksa portreekunst ja kunstielu 18.–19. sajandil