Tulemid 2018

Arnold Akberg (1894-1984)
Leningradi maantee. U 1950. Õli, vineer
Leningradi maantee. 1975. Õli, lõuend

1950 a.-tel, kõige raskematel stalinistliku surutise aegadel, hakkas Arnold Akberg maalima vaadet Tallinnale Leningradi maanteelt. Lähenedes motiivile esialgu realistlikult, nagu nõudis aeg, ei jäänud kunstnik aga tulemusega rahule ning lahendas sama motiivi veel korduvalt. 1975. aastal naases kunstnik paarkümmend aastat tagasi maalitud motiivi juurde varem keelatud konstruktivistlikku maalikeelt kasutades.

EKM ost

Eerik Haamer (1908-1994)
Kurt ja pime. Viimane maal. 1994. Õli, lõuend.

Eerik Haameri loomingu lõppakord, 1994. aastast pärit teos “Kurt ja pime” on tagasivaade varasematele olulistele teemadele ja teostele. Kunstniku hilisem looming on Eesti Kunstimuuseumi kogus esindamata, seega on kõige viimasena teostatud “Kurt ja pime” muuseumikogu väärtuslikuks täienduseks.

Mai D’Arcy ja Rein Florelli kingitus

Raivo Korstnik (1932-1992)
Mereäärne. 1975. Õli, papp

Astunud kunstiellu karmi stiili esindajana, kujunes Raivo Korstnikust 1960. a.-te II poolel ja 1970. a.-tel omanäoline sürrealismi tõlgendaja nõukogude tingimustes. Ammutades ainest oma vahetust ümbrusest — uuest haljastuseta paneelelamurajoonist või lohakile jäetud esemetega piiritsoonist — nägi ta oma aega üheaegselt rikkaliku ja õõvastava kunstilise materjalina. Vabanenuna karmi stiili tumedast paletist on „Mereäärne“ oma trepi ja tühja ukseavaga siiski nii päikseline rannavaade kui ka ebamugavustunnet tekitav nõukogude jäätmaa.

EKM ost

Endel Kõks (1912-1983)
Muskoka allikas. 1967. Segatehnika, paber

Olev Mikiver (1922-1994)
Puu ümber. 1960. Õli, lõuend

Erich Pehap (1912-1981)
Kaksikportree. 1951. Õli, papp

Ruth Tulving (1930-2012)
Kompositsioon punasel foonil. 1974. Õli, lõuend

Välis-Eesti kultuuritegelane, ajakirjanik ja luuletaja Ilmar Külvet (1920-2002) ja tema abikaasa Vaike Külvet omandasid aastate jooksul USAs ja Kanadas elades ning paljude kunstnikega suheldes rohkearvulise ja heatasemelise kogu Eesti pagulaskunsti. Neid töid on eksponeeritud EKMi näitustel, omanike kingitustena on neid jõudnud juba varem muuseumi kogusse. 2017.a. annetustena saabunud tööd on kõik kõrgetasemelised näited nimekate Välis-Eesti kunstnike loomingust.

Vaike Külveti kingitus

Kaljo Põllu (1934-2010)
Päikesevene. Sarjast „Kodalased“. 1974. Metsotinto, paber
Mõtisklus. Sarjast „Kodalased“. 1974. Metsotinto, paber

Kaljo Põllu oli üks legendaarseid eesti kultuuritegelasi, kelle elutöös on oluline koht aastatel 1973-1975 loodud mütoloogilisel graafikasarjal „Kodalased“. Kõik sarja lehed on kõrge kunstitasemega ning omavad rahvuslikku, tolles ajas ka maailmavaatelist tähenduskoormust.

EKM ost

Ülo Sooster (1924-1970)
Autoportree piibu ja käega. 1954. Õli, lõuend.
Autoportree piibuga. 1954. Õli, lõuend.
Kevadine autoportree. 1956-60. Õli, paber.

Ülo Soosteri varaste autoportreede seeria on Eesti 20. sajandi kunstiajaloo sümboldokument. Vangilaagri aegsete autoportreede tagasihoidlik tehnika ja väike formaat räägivad ühtlasi laagrikunsti spetsiifikast.

EKM ost

Anna-Stina Treumund (1982-2017)
Üks. Kaks. Koos. Sari „Naine Marju Mutsu joonistuste nurgas“. 2010. Fotod

Kolmeosaline fotoseeria „Naine Marju Mutsu joonistuste nurgas“ on kunstniku parafraas juba Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvatest Marju Mutsu teostest „Üks“, „Kaks“ ja „Koos“ (1972), mis on huvitav näide kaasaegse kunsti ja juba kunstiklassikasse kuuluvate teoste dialoogist.

Ostetud Kultuurkapitali toel

Edgar Viies (1931-2006)
Ruumiline objekt. 1968. Alumiinium, autoritehnika

Edgar Viiese uuenduslikud vormiotsingud ja moodne materjalivalik tähistasid 1960. aastail modernse ajastu algust kodumaises skulptuuris. Esmakordselt sõjajärgses Eestis ilmus eesti skulptuuri stiilipuhas abstraktne vormikultuur. Mitmetest tema 1960.–1980. aastate teostest on saanud kunstikäsitlustes krestomaatiline klassika.

EKM ost

Eduard Wiiralt (1898-1954)
Naise pea. 1929. Akvarell, paber

Eduard Wiiralti akvarell „Naise portree“ kuulub tema 1929. aasta nn. Antraini sarja. Sel aastal valmis kunstnikul ühe tellimuse vahendusel Bretagnes, Antrainis viibides hulk joonistusi ja akvarelle, mille väljenduse skaala ulatub fantastilisest realismist ülima groteski ja piinavate nägemusteni.

EKM ost

Mare Vint
Pinge I. 1994. Lito, paber

Mare Vint (sünd 1942) on 1960. aastatel esile tõusnud graafikute ja laiemalt kunstnikepõlvkonna tähelepanuväärseid esindajaid. Uuendusliku rühmitusega ANK’ 64 seotud ringkonnale omaselt iseloomustab tema loomingut tehniline meisterlikkus, esteetiline terviklikkus ning filosoofilised otsingud. Mare Vint on järjekindlalt töötanud maastiku kujundiga, mis on kasvanud tema tõlgenduses inimese ja looduse harmoonilise suhte ning ideaalse maailma sümboliks.

Omandatud Eesti Rahvuskultuuri Fondi Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fondi toel.