Tulemid 2016

Kaja Kärner (1920-1998)
Abstraktne kompositsioon I-II. 1960.a.-d. Joonistus

Värvilist pliiatsit sürrealistide meelistehnika frotaažiga kombineerivad abstraktsioonid on näide Kaja Kärneri väikesemõõtmelisest eksperimentaalsest loomingust, milles võib ühtlasi tajuda kunstniku kodulinnaosa Karlova geomeetrilisi edasiarendusi.

Eesti Kunstimuuseumi ost

Richard Uutmaa (1905-1977)
Angerjapüüdjad rannas. 1944. Õli, lõuend

„Angerjapüüdjad rannas“ on Richard Uutmaa paljufiguuriliste rannaelu kompositsioonide hulgas erandlik ja tähelepanuväärne nii väheste suurte kalurifiguuride kui vesiaedadega mõrrapüügi motiivi poolest.

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi kingitus

Vive Tolli
Vähe viltune kellatorn. 2002. Söövitus, paber

Teos ei kujuta Pisa katedraali kampaniili, vaid meenutab fakti, et peaaegu kõik kirikutornid on pisut viltu. Gravüüri vasakpoolses osas on Tolli varasemate tööde elemente, sh maagilisi märke, paekivimustreid, peremärke jne. Lääne-Euroopa lahtiste rõdudega gooti arhitektuur on seotud geomeetriliste märkide ja eesti rahvusvärvidega meisterlikuks tervikuks.

Ostetud Eesti Kultuurkapitali toel

Gottlieb Christian Welté (1747-1792)
Pyramus ja Thisbe. 1774. Seepia, akvarell, paber

Maalikunstnik ja ofortist Gottlieb Christian Welté sündis 1747. aastal Wiesbadenis (Biebrichis), tegutses Mainzis ja Frankfurdis, tuli Eestisse Põltsamaa lossi ja suri Lohu mõisas 1792. aastal. Oma väikeseformaadiliste žanrimaalide ja ofortidega vastas ta hästi ajastu maitsele. Welté looming kuulub hilisrokokoolt varaklassitsismile ülemineku stiiliperioodi. Eesti mõisakultuuri tõi Welté oma mitmekesise loominguga kaasa Reini-Maini piirkonna kunstimaitse ja -traditsioonid.

Eesti Kunstimuuseumi ost

Kadi Estland
Yes. 2003. Ristpistetikand, tekstiil
Ubu matused. 2003. Ristpistetikand, tekstiil

Kadi Estland on tekstiilieriala taustaga, kuid erinevaid väljendusviise (performance, tegevuskunst, aktivism jne) kasutav kunstnik, kes on keskendunud ühiskondlikele ja poliitilistele küsimustele, s.h. eelkõige naiste õiguste ja võimaluste temaatikale. „Ubu matused“ ja „Yes“ avardavad tavapäraseid kunstitehnika kaanoneid, olles loodud ristpistetikandi tehnikas. Ühtlasi käsitlevad teosed 2000. aastate alguses ühiskonnas esile kerkinud teemasid – Euroopa Liidu laienemist ning kiriku poolt algatatud abordi keelustamise kampaaniat.

Ostetud Eesti Kultuurkapitali toel

Henn Roode (1924-1974)
Autoportree katsetus. 1960.a.-d. Õli, papp

Eesti 1960. aastate ühe silmapaistvama modernisti ja omapärasema kunstiuuendaja, Henn Roode pärandile Eesti Kunstimuuseumis on väärtuslikuks täienduseks mainitud kümnendi keskpaika paigutuv autoportree. Olles viljelenud erinevaid žanreid alates aktist kuni meremaalini, annavad just rohked katsetused enese kujutamises huvitava läbilõike kunstniku erinevatest arengusuundadest.

Hanna Milleri kingitus

Henn Roode (1924-1974)
Tähistamata. 1965-1966. Õli, papp

Eesti 1960. aastate ühe silmapaistvama modernisti ja omapärasema kunstiuuendaja, Henn Roode pärandile Eesti Kunstimuuseumis on väärtuslikuks täienduseks mainitud kümnendi keskpaika paigutuv autoportree. Olles viljelenud erinevaid žanreid alates aktist kuni meremaalini, annavad just rohked katsetused enese kujutamises huvitava läbilõike kunstniku erinevatest arengusuundadest.

Linda Klaasseni ja André Klaasseni kingitus

Gustav Mägi (1914-1994)
Sõbrannad. 1953. Õli, masoniit

Pallases Anton Starkopfi käe all skulptuuriateljees õppinud Gustav Mägi emigreerus sõja tõttu 1944. aastal Rootsi ning osales 1950. aastatel ka sealsetel eesti kunsti väljapanekutel. Tema looming on esmalt mõjutatud kubismist, ent paistis silma ka huvitava tundliku koloriidi poolest. Mägi hilisemas loomingus on tunnetatavad sürrealismi mõjud.

Eesti Kunstimuuseumi ost

Maara Vint
Lehvikmägi. 1989. Akvarell, guash, paber
Kuu tõus. 2008. Akvarell, paber

Maara Vindi pildimaailm on äratuntavalt isikupärane. Selgelt loetavad, lineaarsed joonistused väljendavad esteetilist ja elitaarset suhtumist ümbritsevasse. Need on hermeetilised, tulvil mitmesuguseid sümboleid ja mütoloogilisi motiive.

Maara Vindi kingitus

Paul Raud (1865-1930)
Ema käiste ja kirjatud tanuga. 1903-1905. Õli, lõuend

Paul Raua teose “Ema käiste ja kirjatud tanuga” näol on tegemist sooja ja tundliku portreega kunstniku emast. Töö paigutub Raua loomingus perioodi, mil nähtub huvi rahvusliku kunsti ja rahvusromantiliste motiivide kasutamise vastu. Ema portree on oluline näide kunstniku 20. sajandi alguse naiste portreedest, kus esineb etnograafilise külje sihipärast rõhutamist mitmesuguste rahvuslike riietusesemete näol, nagu pottmütsid ja kirjatud tanud, käised ja vammused.

Eesti Kunstimuuseumi ost

Ilmar Malin (1924-1994)
Abstraktsioon. 1969. Õli, lõuend

Ilmar Malin hakkas 1960. aastate lõpus huvi tundma teaduse ja tehnoloogia arengu läbi inimkonnale kättesaadavaks muutunud mikro- ja makromaailmade vastu. Mikroskoopilised vaated rakkudest ja teleskoobi abil vaadeldavaks muutunud kosmos võimaldasid kunstnikul liikuda oma loomingus realismi ja abstraktsionismi vahelisele hallalale.

Andres Olti kingitus

Ants Laikmaa (1866-1942)
Soome maastik. Pastell, paber

Loomingu algusaastatel peamiselt portretistina tuntud ja tegutsenud Ants Laikmaal tekkis sügavam huvi vabaõhumaali ja maastiku vastu 1907.–1909. aastatel pagulasena Soomes viibides. Visandlik „Soome maastik“ on oluline näide Ants Laikmaa elu- ja loomeperioodist, mida kunstnik 1936. aastal avaldatud mälestustes väga soojade sõnadega meenutas.

Urve Tootsi kingitus

Roman Timotheus (1895-1983)
Noore naise pea. 1960.a.-d. Keraamika

Roman Timotheus ühines skulptorina 1950. aastate lõpul ajastuomase üldistava vormikäsitlusega, pühendudes peamiselt portreeloomingule. Timotheus töötles eriti meisterlikult puud, ent on loonud ka šamott-, terrakota ja betoonskulptuure. Noore naise pea on Timotheusele omase karakteerse käsitlusega loodud hilisem portree samast modellist, kellest ta 1950. aastal lõi tol ajal tähelepanu pälvinud portreeskulptuuri „Ene-Reet“ (Tartu KM).

Mall Maasiku kingitus

Paul Raud (1865-1930)
Ema portree visand. Õli, lõuend

Maalikunstnik Paul Raua pärandi kõnekas ja oluline osa on tundlikud, kunstniku ema kujutavad portreed. Kompositsiooniliselt läbi mõeldud, samas argisena kujutatud ja mõjuv ema portree visand on huvitav näide kunstniku maalimisprotsessist.

Aet ja Jüri Kuuskemaa kingitus

Evi Tihemets
Murmansk I. 1959. Akvarell

Evi Tihemets on üks juhtivaid eesti graafikuid, kes on loonud väga erinevates tehnikates ja laadides teoseid ning pälvinud mitmeid auhindu. Joonistus „Murmansk I“ on üks Evi Tihemetsa varasemaid töid, milles on näha kunstniku isiksuse kujunemist.  Samas iseloomustab see reisijoonistus ajastut, vabamaks ja liberaalsemaks muutumise õhustikku.

Ostetud EKM Kunstisõprade Seltsi kaudu Eesti Rahvuskultuuri Fondi Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fondi toel.

Toomas Volkmann
David ja Warren. 1993/2014. Foto
Christian. 1993/2014. Foto

Toomas Volkmann on Eesti fotokunstnik, kelle käekirja on tugevalt suunanud seotus moe- ja reklaamifotograafiaga. Volkmannile on iseloomulikud mustvalged vanitas‘e motiivi järgivad portreed, mis osutavad elu kaduvusele ja ilu ebapüsivale loomusele. Mitmetes fotoseeriates põimuvad seksi ja surma teemad, ta käsitleb ka sadomasohismi ja melanhoolia suhet.

Ostetud Eesti Kultuurkapitali toel

Eerik Haamer (1908-1994)
Noormees purjega. 1940. Õli, lõuend
Kahekesi. 1950. Õli, lõuend

Kalurite ja randlaste eluga seonduv on Eerik Haameri loomingu aluspõhjaks, seda nii varasemas, Ruhnuga seotud, kui ka hilisemas Rootsi pagulasperioodil. Selle valdkonna keskmes on mere ja rannaküladega seonduv värvikas kohalik tüübistik.

Liina ja Tõnu Meiusi kingitus

Malle Leis
Sandra lumega kaetud I. 1997. Õli, lõuend

Malle Leisil on aastakümnete jooksul olnud oluline koht Eesti kunstielus. Maal „Sandra lumega kaetud I“ kuulub kunstniku hilisemasse loominguperioodi, mil toimub nihe lillemaailmalt kargele loodusmaastikule ja inimesele.

Ostetud Eesti Kultuurkapitali toel

Tanja Muravskaja
Nimeta/Autoportree. 2015. Fotodiptühhon

Eesti kunstielus 2000. aastate teises pooles esile tõusnud fotokunstnik Tanja Muravskaja töötab enamasti kontseptuaalsete portreeseeriate formaadis, lahates identiteedi ja inimese (psühholoogilise) kujutamise teemasid. Fotodiptühhon „Autoportree / Nimeta“ on muuhulgas pühendatud 20. sajandi kunsti ühe võtmeteose, Kazimir Malevitši „Musta ruudu“ 100. sünnipäevale.

Ostetud Eesti Kultuurkapitali toel

Concordia Klar (1938-2004)
Hüpe maandumiseta. 1971. Pehmelakk

Eesti ühe tuntuima naisgraafiku Concordia Klari teost “Hüpe maandumiseta” võib lugeda tema varase perioodi olulisemate teoste hulka kuuluvaks. Pehmelaki tehnika kujunes hiljem Klarile eriti tüüpiliseks. “Hüpe maandumiseta” on joonistuslikult lihtsa ülesehitusega, ent sisaldab hulgaliselt nõukogude perioodi, eriti 1970. aastate kunstile iseloomulikke vihjeid ja sümboleid.

Eesti Kunstimuuseumi ost

Richard Kaljo (1914-1978)
Mehe pea (Mustlaspoiss). 1939. Linoollõige
Mustlaspoiss. 1939. Puugravüür

Need tööd on Richard Kaljo teostanud õpingute ajal Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ning need annavad tunnistust noore autori isikupärase kunstnikukäekirja ja temaatika kujunemisest. Puugravüür “Mustlaspoiss” koos samanimelise linoollõikega „Mehe pea (Mustlaspoiss)) on Kaljo puhul huvitavaks näiteks ekspressiivse lõiketehnikaga katsetamisest portree valdkonnas.

Eesti Kunstimuuseumi ost

Gustav Raud (1902-1968)
Aias. 1938. Õli, lõuend

Pallase maalikooliga Gustav Raud on 1930.–1940. aastate Eesti kunsti hinnatumaid portretiste. Arvukate haritlasportreede kõrval pakub kunstniku kirjandusteadlasest abikaasa portree vabamat ja maalilisemat käsitlust.

Ilmar Raua kingitus

Voldemar Mellik (1887-1949)
Kalamees Karepalt. 1931. Graniit

Voldemar Melliku „Kalamees Karepalt“ on üks autori eriti õnnestunud portreeskulptuure 1930. aastate algusest. Artdecolik stilisatsioon on siin ulatanud käe rahvusromantilisele nägemusele eesti põliselanikust – rannakalurist. Täpne modelleering ja kõrgetasemeline kivitöö annavad vaatajale rikkaliku esmamulje. Traditsioonilises kaluri tormikübaras mehe büst valmis aastal 1931 ja kingiti Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ametkonna poolt Joakim Puhkile (1888 – 1942, Eesti ettevõtja ning poliitik, Kaubandus-Tööstuskoja esimees) aastal 1938.

Anna-Mirjam Kaberi kingitus

Carl Timoleon von Neff (1804-1877)
Heinrich Otto Zoege von Manteuffeli portree. Õli, lõuend
Anna Zoege von Manteuffeli portree. Õli, lõuend

Heinrich Otto ja Anna Zoege von Manteuffeli portreede näol on tegemist heade näidetega 19. sajandi baltisaksa perekonnaportreest, mis seostub kindlate, kohalikus kultuuriloos nimekate isikutega. Portreed on asunud järjepidevalt Zoege von Manteuffelite suguvõsa valduses. Maalidega seonduv arhiivmaterjal lubab järeldada, et teoste  autoriks on Heinrich Otto Zoege von Manteuffeli kasupoeg, nimekas baltisaksa kunstnik Carl Timoleon von Neff.

Claudia Zoege von Manteuffeli ja Monika Zoege kingitus

Carl Sigismund Walther (1783-1866)
Kristuse pea okaskroonis. 1818. Litograafia

Carl Sigismund Walther oli esimene lito viljeleja Eestis ja „Kristuse pea okaskroonis“ Guido Reni järgi aastast 1818 on esimene Eestis trükitud lito.

Eesti Kunstimuuseumi ost

Konrad Mägi (1878-1925)
Veneetsia. 1921/22. Õli, lõuend
Maastik tuulikuga. 1913/14. Õli, lõuend
Marie Reisiku portree. 1916. Süsi, pastell

Nii Itaaliat ja Saaremaad kujutavad maastikumaalid kui Eesti üht esimest naisliikumise tegelast Marie Reisikut portreteeriv joonistus on kõrgetasemelised näited Eesti ühe silmapaistvama 20.sajandi esimese poole kunstniku Konrad Mägi loomingust.

Enn Kunila kingitus