Viimane number

Eesti Kunstimuuseumi Toimetised 8 [13] 2018
Proceedings of the Art Museum of Estonia 7 [12] 2017

Uurimusi Eesti Kunstimuuseumi kogudest
Papers on the Collections of the Art Museum of Estonia

Koostajad / Editors: Kersti Kuldna-Türkson, Ulrika Jõemägi

Sisukord / Contents

SAATEKS / FOREWORD

Kersti Kuldna-Türkson, Ulrika Jõemägi
Saateks
Foreword

ARTIKLID / ARTICLES

Anu Allikvee
Benjamin von Blocki „Saksi-Weißenfelsi printsi portree“. 1663
Benjamin von Block, Portrait of the Prince of Saxe-Weissenfels. 1663

Mai Levin
Luise Sider kunstikogujana
Luise Sider Art Collector

Liis Kibuspuu
Ühiskonnakriitika ja individualism kunstiteadlase Evi Pihlaku (1928–1993) avaldamata kirjutistes
Social Criticism and Individualism in the Unpublished Writings of the Art Historian Evi Pihlak (1928–1993)

Kai Lobjakas
Tarbekunsti institutsionaliseerimine. Kogust muuseumiks
The Institutionalisation of Applied Art. From a Collection to a Museum

Merily Paomets, Sirje Säär
„Tütarlaps koeraga“ (1760. aastate lõpp). Pärgamendil pastellmaali ja maali raami konserveerimine ning taustauuringud
A Young Girl with a Dog (Late 1760s). Conservation and Background Research of a Parchment-Based Pastel Painting and Its Frame

Helen Volber, Annika Räim
Suuremõõtmeliste ruumiinstallatsioonide musealiseerimine Timo Tootsi ja Merike Estna teoste näitel
The Musealisation of Large-Scale Installation Art Based on the Works of Timo Toots and Merike Estna