Voyage pittoresque. Kunstnikest vennad Kügelgenid Saksamaal, Venemaal ja Baltikumis (2014–2016)

Näitus
23. oktoober 2015 – 15. märts 2016

Eesti Kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum
Kuraator: Kadi Polli
Kujundajad: Mari Kurismaa (ruum), Mari Kaljuste (graafiline identiteet), Kätlin Tischler (kataloog jt trükised)

Partnerid/teoste laenajad:

• Mittelrhein Museum Koblenz
• Dresdeni Varaklassitsismi Muuseum – Kügelgenhaus
• Galerie Neue Meister Dresden
• Muuseum-kaitseala Pavlovsk
• Riiklik Ermitaaž
• Riikllik Vene Muuseum
• Läti Rahvuslik Kunstimuuseum
• Riia linna ja meresõidu ajaloo muuseum
• Tartu Ülikooli Raamatukogu

Kügelgen

Von Kügelgenid on Eesti kunstiajaloos märgilise tähendusega. Kunstnikedünastia alusepanijad, kaksikvennad Franz Gerhard (1772–1820) ja Karl Ferdinand von Kügelgen (1772–1832) saabusid Balti provintsidesse 18. sajandi lõpul. Nad tõid endaga kaasa Itaalia kogemuse ja klassikalise kunstikeele ning olid ühed esimesed professionaalsed vabad loojad siinsel kunstimaastikul. Vennad abiellusid Eestimaa mõisniku Wilhelm Johann Zoege von Manteuffeli tütardega ja nende järeltulijate hulgas on nimekaid, ka Eesti alaga vähem või rohkem seotud kunstnikke.

Von Kügelgenide elu ja looming puudutab mitmeid maid ja linnu. Ainuüksi kaksikvendade elukaare võib kokku võtta saksa uurija Bärbel Kovalevski sõnadega: nad olid sündinud Reini ääres Bacharachi linnakeses ning nende tegevus ulatus Reinist Elbe äärde (Dresden), sealt Tiberini (Rooma), siis Läänemereni (Eesti) ja edasi tsaarilinna Peterburi Neeva jõeni. Nii on Franz Gerhard ja Karl Ferdinand von Kügelgeni looming ning selle retseptsioon aktuaalne nii Saksamaal kui ka Venemaal – aga eelkõige Eestis, Ida ja Läänt ühendavas ja sünteesivas kultuuriväljas.

Kügelgen2

Samas on kunstnike tegevuse laial geograafilisel ulatuvusel ka oma varjukülg, mis väljendub nende loominguliste biograafiate regionaalsetes piirides ja lünklikkuses. Tänaseks on kaksikvendadest paremini kaardistatud hilisema Dresdeni Kunstiakadeemia professori Franz Gerhard von Kügelgeni elu ja looming, mis püsisid Saksa ajaloomälus tänu Goethe ja Schilleri õnnestunud portreedele ning kunstniku poja Wilhelmi (1802–1867) menukatele mälestusteraamatutele. Venemaal oli Franz Gerhard von Kügelgen esmajärjekorras keiser Paul I perekonnaportree autor, Eesti- ja Liivimaal kohaliku aadelkonna jäädvustaja.
Elu lõpuni Vene impeeriumis, sh. Eestimaal tegutsenud maastikumaalija Karl Ferdinand von Kügelgeni looming on tänaseks kõige paremini esindatud Ermitaažis, aga ka mitme teise Venemaa muuseumi kollektsioonis. Eesti Kunstimuuseumis on Karl Ferdinand von Kügelgenilt säilinud seepiamaastikke ja litograafiaid, osaliselt ka sari kunstniku hilisloomingusse kuuluvaid maale Tallinna vaadetega.

Karl Ferdinand von Kügelgeni loomingust tervikpildi kujunemist on takistanud tema Venemaa aladel valminud tööde vähene tuntus Lääne-Euroopa uurijatele; piirdutud on peamiselt lokaalsete käsitlustega tema osast Soome maastike avastajana või seotusest Vene romantismiga.

Eesti jaoks on von Kügelgenide loomingulise haarde ning sugulus- ja suhtlussidemete selgitamine väga huvipakkuv teema. Kuuludes siinse piirkonna esimeste professionaalsete kunstnike hulka, on neil teeneid nii portreežanri arendamisel kui ka kohalike maastike sobitamisel ajastu klassikaliste kunstikaanonitega, rääkimata panusest Balti kunstiharidusse ja kunstnikkonna kujunemisse (Küti mõis ja von Kügelgenide-Zoege von Mannteuffelite kunstnikedünastia). Vähetähtis ei ole ka von Kügelgenide osa saksa romantikute, eelkõige Franz Gerhard von Kügelgeni Dresdeni sõbra Caspar David Friedrichi loomingu vahendajana Venemaale ja Balti provintsidesse.

Näitus võtab vaatluse alla järgmised teemad:
• Baltisaksa portree 18. sajandi lõpus. Patroonid ja meistrid
• Balti aadlidaamide kunstiharidus ja –harrastus. Õdede Zoege von Mannteuffelite näitel
• Vennad von Kügelgenid Paul I õukonnas Pavlovskis ja Peterburis
• Franz Gerhard von Kügelgen Dresdenis
• Karl Ferdinand von Kügelgen: ideaalmaastikud, tsaari „veduudimeistrina” Eestis, Krimmis ja Soomes; Tallinna periood
• Von Kügelgenide kunstnikedünastia

Näitusega kaasneb mahukas kataloog (eesti, inglise, vene keeles), mis sisaldab lisaks rikkalikule pildimaterjalile ka mitmeid sisukaid artikleid kunstnike Kühelgenide elust ja loomingust Saskamaal, Venemaal ja Eestis, nende kujunemisest ja loomingu kontekstist ning retseptsioonist omal ajal ja rollist eesti, saksa ja vene kunsti ajaloos.