fbpx

Haku

Avaldatud 27.11.2023 | 16.58

Italian transavantgarde ja Viron viileä ekspressionismi aloittavat luovan vuoropuhelun Kumussa

""
Enzo Cucchi (1949). Huumaava musiikki (Musica ebbra). 1982. Öljy, sekatekniikka, metallikollaasi, kangas. Collezione D’Ercole, Rooma. Valokuva: Corrado de Grazia

Taidemuseo Kumun suuressa salissa avataan yleisölle 1.12. näyttely Mielessä rajaton universumi. Italian transavantgarde ja Viron viileä ekspressionismi, jonka keskiössä on 1980-luvun jälkipuoliskon italialaisten ja virolaisten taiteilijoiden teosten kiehtovat vuoropuhelut.

Näyttely tuo italialaisista yksityiskokoelmista ja museoista yleisön eteen edustavan kattauksen 1970-luvun lopun Italiassa muodostuneen transavantgardistisen ryhmän tuotannosta, joka on sijoitettu rinnan 1980-luvun jälkipuoliskon virolaista taidekenttää uudistaneiden Raoul Kurvitzin (1961) ja Urmas Murun (1961) teosten kanssa. Vaikka Kurvitzin ja Murun kylmä ekspressionismi (taiteilijoiden itsensä sille antama nimitys) syntyi rautaesiripun toisella puolella, se oli ikään kuin italialaisen transavantgarden pohjoismainen heijastus.

”Transavantgardistinen ryhmittymä syntyi Italiassa suorana vastakohtana edeltävien vuosikymmenten yhteiskunnallisia tavoitteita palvelleelle ja analyyttiselle taiteelle. Ryhmittymää vetänyt kriitikko Achille Bonito Oliva (1939) ja taiteilijat Sandro Chia (1946), Francesco Clemente (1952), Enzo Cucchi (1949), Nicola De Maria (1954) ja Mimmo Paladino (1948) näkivät toimintansa missiona, johon sekoittui myös tietty annos taiteellista ylpeyttä”, toteaa näyttelyn kuraattori Fabio Cavallucci. Toisin kuin Italiassa ei Raoul Kurvitzin ja Urmas Murun perustama Rühm T halunnut asettua vastakkain edellisten sukupolvien kanssa, vaan luoda uusia ajattelu- ja toimintatapoja ikään kuin aiemmasta välittämättä.

”Viron taidemuseon kannalta yksi näyttelyn tavoitteita on kiinnittää huomiota 1980-luvun virolaiseen maalaustaiteeseen ja sen merkitykseen lähitaidehistoriassamme. Ajanjaksoa on taiteessa kutsuttu ”kadotetuksi vuosikymmeneksi”. Toisaalta taiteilijat pitivät tiettyä etäisyyttä ylimenokauden päivänpolitiikkaan, toisaalta 1980-luku oli Viron itsenäisyyden palauttamisen jälkeisten suuren muutosten keskellä varsin epäkiinnostava. Sen vuoksi vuosikymmen kaipaa vielä aktiivista paneutumista”, lisää näyttelyn kuraattori, Viron taidemuseon pääjohtaja Sirje Helme.

Niin transavantgarde kuin Rühm T julistivat keskeisenä periaatteenaan subjektiivista, yksilö- ja tunnekeskeistä lähestymistä taiteeseen, taiteilijan täydellistä luovuutta ja henkistä vapautta. Heidän taiteensa liikkeellepanevana voimana oli eksistentiaalinen jännite, taju ihmiselämän katoavaisuudesta universumissa. Jännite löysi sekä transavantgardessa että kylmässä ekspressionismissa samankaltaisen ilmaisun dramaattisten, mytologisten ja metafyysisten aiheiden piiristä erityisesti maalauksessa, joka nousi taas mielenkiinnon keskiöön.

Näyttelyyn liittyy yleisötapahtumia ja opetusohjelmaa. Lauantaina 2.12. järjestetään yleisötapahtumia osana avajaisohjelmaa. Näyttelyn kuraattori Fabio Cavalluci pitää klo 13 englanninkielisen kuraattorikierroksen. Klo 14 taiteenystävät ovat tervetulleita Taiteilijoiden kanssa näyttelyssä -kierrokselle Raoul Kurvitzin ja Urmas Murun kanssa.

Avajaisohjelman päättää klo 15 kuraattori Sirje Helmen ja toimittaja Joonas Hellerman keskustelu, jonka aiheena on näyttelyn ja esillä olevien taidevirtausten ja niihin liittyvän terminologian avaaminen. Lisäksi klo 12‒14 pidetään lapsille ja perheille työpaja otsikolla Loppumaton maalaus.

86 teosta käsittävä näyttely on esillä 19.5.2024 saakka.

Tiimi
Kuraattorit: Fabio Cavallucci, Sirje Helme
Näyttelyarkkitehti: Kaarel Eelma
Graafinen suunnittelu: Tuuli Aule
Opetusohjelma: Darja Andrejeva
Koordinaattori: Anastassia Langinen