fbpx

Haku

Avaldatud 28.4.2023 | 16.57

Kumun uusi näyttely käsittelee vihreää siirtymää Viron taiteen historiassa ja nykyajassa

""
Joosep Kivimäe (1994). Runsauden ohjelmointia. 2022. Tilainstallaatio, valolaatikot, 24 valokuvaa, 35 mm:n diaprojektioluuppi. Taiteilijan luvalla

Taidemuseo Kumussa 5.5. avattava Taidetta antroposeenin aikakaudella -näyttely tutkii taiteen mahdollisuuksia ympäristökriisin aikakaudella. Viron tähän asti laajimmassa taiteen ja ympäristön suhteita tarkastelevassa näyttelyssä on kolme akselia: Viron taidehistorian lähestyminen ekokriittisestä näkökulmasta, nykytaiteen mahdollisuudet käsitellä ekokriisiä sekä museon vihreä siirtymä.

”Museon kokoelmia läpi käydessämme jouduimme tuon tuostakin toteamaan, että ympäristöön liittyviä teoksia on Viron taiteessa huomattavasti enemmän kuin kukaan olisi osannut arvata. Löysimme useita unhoon jääneitä teoksia, mutta myös uusia näkökulmia tunnettuihin töihin. Vaikka niistä päättyi näytteille vain pieni osa, voi allekirjoittaa näyttelyn ideoijan ja yhtenä sen kuraattoreista toimineen Eha Komissarovin toteamuksen, että vihreämmässä taidehistoriassa on mieltä vain, jos sitä tehdään riittävän kunnianhimoisesti”, sanoo näyttely kuraattori Linda Kaljundi.

Tutkijoiden mukaan olemme siirtyneet uuteen geologiseen aikakauteen – antroposeenin eli ihmisen aikaan. Ihmisen vaikutus ympäristöön on kasvanut niin suureksi, että siitä on tullut planeettaa muuttava geofysikaalinen voima.

Paitsi että yhä kiihtyvä ilmastonmuutos tarvitsee teknologisia ja poliittisia ratkaisuja, se on myös haaste ihmisen käyttäytymiselle ja koettelee eettistä vakaumustamme ja kuvittelukykyämme. Miten vastakkaisten näkemysten edustajat voivat käydä ympäristöaiheista vuoropuhelua – vai voivatko? Miten päästä sopuun yhteiskunnallista aiheista? Miten tulla toimeen yhä kasvavan tietomääränä keskellä? Miten hahmottaa antroposeenin aikakaudella uudelleen luonnon ja kulttuurin, inhimillisen ja ei-inhimillisen rajat? Orastavaa ja varovaista toivoa tulevaisuuden suhteen voimme kuitenkin löytää juuri sieltä, mistä ongelmat ovat alkaneet: ihmisen ajattelusta ja käyttäytymisestä.

Näyttely tutkii taiteen merkitystä Viron ympäristön kuvaamisessa ja muokkaamisessa. Taide- ja ympäristöhistoria kietoutuvat tiiviisti toisiinsa niin palavankiven eli öljyliuskeen teollisuuden kuin maatalouden, niin maaperän kuin suon, metsän ja monien muiden aiheiden käsittelyssä. Samalla näyttely tarjoaa mahdollisuuden vakuuttua siitä, että ympäristöongelmat eivät ole Viron taiteessa uusi aihepiiri, vaan niitä ryhdyttiin monipuolisesti käsittelemään jo 1960–1970-luvun taitteessa mm. Kristiina Kaasikin, Jüri Palmin, Tiit Pääsuken, Ludmilla Siimin ja Olga Terrin tuotannossa.

Historiallisten teosten kanssa astuvat vuoropuheluun viime vuosien nykytaiteen teokset, joista varsin moni liittyy tiiviisti ympäristöaktivismiin, sekä kuusi uutta teosta, jotka ovat varta vasten tähän näyttelyyn tehneet Evy Jokhova, Edith Karlson, Mari-Leen Kiipli, Laura Linsi ja Roland Reemaa, Laura Põld ja Lou Sheppard sekä Ivar Veermäe.

Näyttelyn työryhmä on myös analysoinut sekä taiteen että museon ilmastovaikutusta ja kartoittanut kestävän näyttelytoiminnan käytäntöjä. Näyttelytiloissa olevat kyltit kehottavat kävijää havainnoimaan sekä vihreän siirtymän mahdollisuuksia että ongelmakohtia museon toiminnassa. Näyttelyn yhteydessä valmistuu kestävän näyttelyn malli – näyttelynjärjestäjille suunnattu informatiivinen ja innostava työkalu , joka antaa käytännön neuvoja kestävän näyttelyn tekoon. Se sisältää myös Viron olosuhteet huomioon ottavan hiilijalanjälkilaskurin. Syksyllä lopullisesti valmistuvaa mallia työstää näyttelytyöryhmä yhdessä Viron taidemuseon ympäristönsuojelutyöryhmän kanssa.

Näyttelyyn liittyy monipuolista oheisohjelmaa. Avajaispäivänä 5.5. klo 18 on taiteilija Evy Jokhovan performanssi ja keskustelu kuraattori ja ympäristöhistorioistija Ulrike Plathin kanssa. 11.5. klo 18 järjestetään näyttelyn kuraattorikierros. 18.5. klo 18 Ulrike Plath pitää luennon antroposeeniaiheesta, ja samalla esitellään näyttelyyn liittyvää kirjaa.

Näyttely on esillä 8.10.2023 saakka.

Kuraattorit: Linda Kaljundi, Eha Komissarov, Ulrike Plath, Bart Pushaw, Tiiu Saadoja
Vihreiden käytäntöjen kuraattori: Karin Vicente
Koordinaattori: Triin Tulgiste-Toss

Näyttelyyn uusilla teoksilla osallistuva taiteilijat: Evy Jokhova, Edith Karlson, Mari-Leen Kiipli, Laura Linsi ja Roland Reemaa, Laura Põld ja Lou Sheppard, Ivar Veermäe