fbpx

Haku

Matka itään. Otto Friedrich von Richterin (1791–1816) matkat ja kokoelma 27.5.2017 – 1.10.2017

Kadriorgin taidemuseo
Aikuiset: Kadriorgin taidemuseo
12 €
  • Perhelippu: Kadriorgin taidemuseo
    24 €
  • Alennuslippu: Kadriorgin taidemuseo
    8 €
  • Sponsorilippu: Viron taidemuseo
    20 €
Karl August Senff. Orientalisti Otto Friedrich von Richterin muotokuva. Vuoden 1618 jälkeen. Viron taidemuseo
Näyttelyt

Matka itään. Otto Friedrich von Richterin (1791–1816) matkat ja kokoelma

Tarton yliopiston taidemuseon kokoama ja Kadriorgin taidemuseota varten täydennetty näyttely keskittyy 1800-luvun alun nuoren baltiansaksalaisen orientalistin ja matkaajan Otto Friedrich von Richterin (1791–1816) Egyptiin ja Etu-Aasiaan suuntautuneisiin tutkimusmatkoihin.

Tartonmaalla Vastse-Kuusten kartanossa syntynyt Richter opiskeli klassista filologiaa ja orientalistiikkaa Moskovassa, Heidelbergissä ja Wienissä. Sen jälkeen hän suuntautui tutkimusmatkalle Turkkiin 1814 sekä Egyptiin ja Nubiaan 1815 ja oli yksi ensimmäisiä sen alueen kulttuuriperinnön tutkijoita. Hän valitettavasti kuoli yllättäen 1816 Smyrnassa (nykyinen Izmir Turkissa).

Suurin osa hänen keräämistään ja Tarton yliopistolle luovutetuista egyptiläisistä muinaismuistoista on nykyään Voronežissa Venäjällä, jonne ne evakuoitiin ensimmäisen maailmansodan jaloista. Sen vuoksi ne on näyttelyssä korvattu muihin virolaisiin kokoelmiin kuuluvilla muinaisen Egyptin kulttuuriin liittyvillä taideteoksilla. Mutta näyttelyssä on esillä Richterin piirustuksia, kirjeitä kotiväelle sekä päiväkirjoja ja niiden julkaistuja versioita. Niiden lisäksi on näytteitä egyptiläisen kulttuurin esineistöstä – amuletteja, Osiris-jumalan kuvia ja ušebteja (figuureja, jotka auttoivat sielua tuonpuoleisessa) Viron historiallisen museon ja Pekka Ereltin kokoelmasta.

Toisin kuin Tarton näyttelyssä, jossa huomion keskipisteenä oli Richterin matkan lisäksi nimenomaan egyptiläisen kulttuurin eri puolien esittely, tämä näyttely keskittyy enemmän Richterin matkan varrelle jääneiden alueiden arkkitehtuuriperintöön. Sen vuoksi tarkastellaan lähemmin myös 1700-luvun lopun Euroopassa vallinneesta Egypti-innostuksesta vaikutteita saaneita grafiikansarjoja, jotka esittelevät Richterin matkakohteiden muinaisjäännöksiä. Vaikka sarjat ovat tutkimusmatkoille osallistuneiden tiedemiesten ja taiteilijoiden tieteellisiin tarkoituksiin tekemiä, niissä silti vuorottelevat tarkka asiallisuus ja välitön elämyksellisyys.

1800-luvun alkupuoliskolla Euroopassa ilmestyneiden kaiverrusten rinnalla huomiota kiinnittävät Tarton yliopiston arkkitehdin J. W. Krausen itämaa-aiheiset seepiapiirrokset, jotka sijaitsevat nykyään Tarton yliopiston kirjastossa. Ne ovat kopioita tuon ajan tieteellisten matkakirjojen kuvituksesta, ja niiden tekeminen on antanut mahdollisuuden eläytyä aiheeseen ja matkustaa niiden kautta toisiin maihin ja aikoihin.

Näyttelyssä on esillä alkuperäisesineitä ja -grafiikkaa, informatiivisia kurkistuksia Egyptin kulttuuriin ja sen tutkimukseen sekä Richterin kirjeitä ja päiväkirjoja Viron kansallisarkistosta. Leikilliset näyttelyesineet antavat katsojalle mahdollisuuden matkata itämaissa yhdessä Otto von Richterin kanssa.

Näyttelyn kuraattori: Anu Allikvee (Kadriorgin taidemuseo) sekä Jaanika Anderson ja Kristiina Tiideberg (Tarton yliopiston taidemuseo)
Näyttelyarkkitehti: Silver Vahtre