fbpx

Search

Antiigi jumalad ja kangelased On permanent exhibition

Ackermanni digitund
Hind osalejale
€6
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

Antiigi jumalad ja kangelased

Kes või mis on Milose Venus, Belvedere Apollon või Otricoli Zeus? Antiikskulptorite tööde koopiate ja hilisemate kujurite antiigist inspireeritud teoste abil tutvume vanade kreeklaste kultuuri ja mütoloogiaga. Püüame leida vastuse küsimusele, miks on Vana-Kreeka kultuuri tundmine oluline, ning vaatame, kuidas antiigi pärand kandub edasi järgmistesse sajanditesse kuni tänapäevani välja.

Uurime, millised tunnused aitavad mütoloogilisi tegelasi kunstis ära tunda, ning kõrvutame jumaluste kreeka- ja roomapäraseid nimesid. Tähelepanuta ei jää ka erinevad materjalid ja skulptuuritehnikad. Teoste ajajoonele paigutamine aitab mõista ajalist perspektiivi. Otsimismäng annab õpilastele võimaluse uurida teoseid iseseisvalt ja omas tempos. Tunni lõpuks etendame mõnd valitud antiikmüüti Vana-Kreeka teatri laadis.

Märksõnad: skulptuur, kolmemõõtmeline kujutamine, antiik, Vana-Kreeka, figuur, materjal ja tehnika, reljeef, kujur, kunstipärand, mütoloogia, teater, avatud skulptuurifond.

Muuseumitund lõimib kunsti, ajalugu ja kirjandust.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • oskab nimetada antiikmütoloogia tegelasi ja ümber jutustada mõnd müüti;
 • teab Vana-Kreeka kultuurist pärinevaid nähtusi;
 • tunneb ära kunstiteosel kujutatud mütoloogilise tegelase;
 • oskab kirjeldada erinevaid materjale ja skulptuuritehnikaid;
 • on osalenud antiikmüüdi Vana-Kreeka teatrist inspireeritud läbimängus.

Muuseumitund toetab riikliku õppekava üldpädevusi, aidates

 • tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimeste ja loodusega ning oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandit;
 • kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekuid eel- ja järeltegevusteks

 • Lemmik mütoloogiategelane
  Valige välja üks huvipakkuv tegelane antiikmütoloogiast ning koostage tema kohta plakat või esitlus. Seda võib teha nii individuaalselt kui ka paaris- või rühmatööna.
 • Kuidas kujusid tehakse?
  Vaadake videoid erinevatest skulptuuritehnikatest. Võrrelge vähemalt kahte ja arutage, mis on kummagi tehnika eelised. Millises tehnikas teeksid kuju, kui oskaksid?