fbpx

Otsing

Uuri skulptuuri! Püsinäitusel

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Kadrioru kunstimuuseumi skulptuurikogu avahoidla vaade. Foto: Stanislav Stepaško
Kadrioru kunstimuuseumi skulptuurikogu avahoidla vaade. Foto: Stanislav Stepaško
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Uuri skulptuuri!

Muuseumitunnis vaatleme eri ajastutest ja paigust pärit skulptuure ning räägime nende lugusid.

Saame teada, miks ilujumalanna Venuse kujul ei ole käsi, millises skulptuuris on peidus lugu end veepeeglist imetlevast Narkissosest, miks mõni kuju on seest tühi ja veel palju muudki. Arutame, mis on päris inimesele sarnasem, kas maal või skulptuur, ja milles seisnevad nende peamised erinevused. Mängime kujuks muutumise mängu ning uurime, kuidas ja millistest materjalidest kujusid on tehtud. Mängulise ringkäigu lõpetuseks loome ka ise traatkarkassile plastiliinist pisiskulptuuri.

Märksõnad: skulptuur, skulptor, vorm, materjal, savi, marmor, kips, pronks, puit, raidkunst, reljeef, kunsti oskussõnavara, kolmemõõtmeline, tahke ja vedel aine.

Muuseumitund lõimib kunsti, loodusõpetust ja eesti keelt.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • eristab kahe- ja kolmemõõtmelist kunsti;
 • tunneb materjale, millest skulptuure tehakse;
 • teab erinevaid skulptuuritehnikaid;
 • on loovtööna valmistanud traatkarkassile plastiliinist kujukese.

Muuseumitund toetab riikliku õppekava üldpädevusi, aidates

 • tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimeste ja loodusega ning oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandit;
 • kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene, kokkuleppel ka inglise keeles.

Eel- ja järeltegevused

 • Fotojaht.
  Otsige linnaruumist või oma kodu või kooli ümbrusest skulptuure ja pildistage neid. Uurige, mis materjalist ja kui vanad need on ning kes on need loonud.
 • Kuidas kujusid tehakse?
  Vaadake videoid erinevatest skulptuuritehnikatest. Võrrelge vähemalt kahte ja arutage, mis on kummagi tehnika eelised. Millises tehnikas teeksid kuju, kui oskaksid?
 • Kuju oma koht.
  Leidke muuseumitunnis tehtud skulptuurile oma kodus või klassis sobiv koht. Mõtle, kuidas ja millisel taustal oleks seda kõige parem vaadata. Aseta kuju näiteks väikesele postamendile või kõrgemale kohale riiulis, pane see sobiva riide peale või ümbritse muude valitud esemetega.