fbpx

Otsing

Kunst läbi meelte Püsinäitusel

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Muuseumitund "Kunst läbi meelte"
Erivajadusega õpilane
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Kunst läbi meelte

Tunnis rakendame kunsti kogemiseks kõiki viit meelt ja teeme tutvust 17. sajandi Madalmaade kunstiga – uudistame olustikumaale, natüürmorte ja loodusmaastikke.

Kui tavaliselt kasutame kunstimuuseumis vaid nägemismeelt, siis selles tunnis saavad rakendust kõik inimese viis meelt. Helid, lõhnad, maitsed ja kombitavad esemed aitavad meie kujutlusvõime hästi tööle panna. Uurime, milliste võtetega loob kunstnik siledal lõuendil mulje, et osa asju asub lähemal ja osa kaugemal ning arutame, milline maalidest võiks olla kõige lärmakam. Kunstiteoste vaatamisel on abiks lõhnad, mida maalimaastikel leida, ja helid, mis aitavad end maalil kujutatu keskele mõelda. Kuulame lugu Achilleuse leidmisest ning püüame kompimismeele abil ära tunda ja kirjeldada Odüsseuse kaubakirstus olevaid esemeid. Tajume, kuidas muusika meeleolu muudab ja mida tähendab hea kunstimaitse. Tunni lõpus loome kompositsiooni, mis pakuks midagi erinevatele meeltele.

Märksõnad: meeled, helid, lõhnad, perspektiiv, Achilleus

Muuseumitunni järel õpilane: 

  • tajub ümbritsevat erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades, maitstes, kompides ja kuulates helisid;
  • oskab nimetada kõik meeleelundid;
  • seostab etteantud helisid, esemeid ja lõhnu kunstiteostega;
  • teab, mis on perspektiiv ja kuidas seda kasutada.

Tund sobib 5–7-aastastele lasteaialastele ja põhikooli I astme õpilastele.

Muuseumitund kestab u 90 min

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.