fbpx

Otsing

LAK-tund „Nägu ja tegu“ Püsinäitusel

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Valentin Aleksandrovitš Serov. Lapsed rannal. 1903. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
II kooliaste
LAK-tund
Muuseumitund

LAK-tund „Nägu ja tegu“

Muuseumitunni „Nägu ja tegu“ eesmärk on vaadelda, missuguseid inimesi on kunstnikud eri aegadel kujutanud ning tutvustada kunsti liike (maal, skulptuur) ja žanre (portree, olustik), toetades muu emakeelega õpilast eestikeelses õppes.

Muuseumitunnis uurime inimesi kujutavaid teoseid, mille hulgas on nii maale, skulptuure kui ka portselankujukesi. Lähemalt tutvume portreežanri ja selle liikidega. Rühmatöödes, ülesannetes ja mängudes kirjeldame inimeste välimust ja tegevusi, esitame küsimusi ning moodustame lauseid. Loovtööna joonistame jutukesele illustratsiooni.

Tund toimub eesti keeles. LAK (lõimitud aine- ja keeleõppe) metoodikal põhinevad loomingulised ja kaasavad tegevused toetavad ühtaegu keeleõpet ja kunstialaste teadmiste omandamist ning innustavad õpilasi eesti keelt kasutama.

Tundi kohandatakse vastavalt osalejate keeletasemele, kuid vajalik on vähemalt lihtsa, aeglase kõne mõistmine ning oskus lihtsamate fraaside ja lausete abil küsimusi esitada ja neile vastata.

Märksõnad: inimese kujutamine, maal, skulptuur, portree, portselan, keeleõpe, kunstimõisted, oskussõnavara, aktiivõpe

Muuseumitund lõimib kunstiõpetust ja eesti keelt

Tunni läbimisel õpilane:

  • tunneb kunstimõisteid: maal, skulptuur, portree;
  • teab, et on olemas erinevad portreeformaadid;
  • oskab esitada küsimusi ja neile täislausega vastata;
  • moodustab etteantud sõnadest teoseid kirjeldavaid lauseid;
  • joonistab jutukese põhjal pildi.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti keeles.

Ettepanekud eel- ja järeltegevusteks

Eeltöö sõnavaraga

  • Tunni broneerimisel saadetakse õpetajale muuseumitunnis kasutatava olulisema sõnavara loend. Soovitame selle enne tundi tulekut koos õpilastega üle vaadata.