Aitan lapsi kunsti juurde

„Aitan lapsi kunsti juurde“ taotluste esitamine 2020. aasta kevadeks (jaanuar – mai 2020) on avatud. Registreerida saab tasuta muuseumitundidesse, mis toimuvad Kadrioru kunstimuuseumis, Mikkeli muuseumis, Niguliste muuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis. Registreerimisankeedi leiate altpoolt. Enne taotluse esitamist palume tutvuda „Oluline teada“ infoga.

„Aitan lapsi kunsti juurde” on heategevusfondi Aitan Lapsi projekt koostöös Eesti Kunstimuuseumiga. Võimaldame üheskoos võimalikult paljudel koolilastel osaleda Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundides.

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde” saab võimalikuks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele ning sponsoritele. Kogu annetatud raha läheb laste muuseumikülastuste tarbeks.

Iga selline külastus Eesti Kunstimuuseumi muuseumitesse toimub spetsiaalse muuseumitunni raames. Käelist tegevust sisaldavad tunnid on interaktiivsed ning heaks täienduseks koolitundidele. Eesti Kunstimuuseumi muuseumitunnid pakuvad avastamis- ja kaasamõtlemisrõõmu igas vanuses õpilastele, olles ka suurepäraseks keelekümbluse võimaluseks. Muuseumitunde juhendavad muuseumipedagoogid või selleks koolitatud inimesed ning need on koostatud vastavalt laste vanusele. Muuseumitundide tavapärane kestus on 60–90 minutit. Mitmeid tunde saadab ka loovtöö.

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde” toimub Eesti Kunstimuuseumi viies muuseumis:
Kumu kunstimuuseum
Kadrioru kunstimuuseum
Mikkeli muuseum
Adamson-Ericu muuseum
Niguliste muuseum

REGISTREERIMINE TUNDIDESSE:
Avatud on registreerimine „Aitan lapsi kunsti juurde“ tasuta muuseumitundidesse perioodil jaanuar – mai 2020.

TAOTLUSE ESITAMISE VORM

OLULINE TEADA:
Oleme teie jaoks kirja pannud mõned olulised punktid, mis nii muuseumitunni tellimise kui ka muuseumisse tuleku hõlpsamaks teevad.

– Iga haridusasutus saab ühe poolaasta jooksul (september–detsember / jaanuar–mai) NELI tasuta muuseumitundi. Üks tund võrdub üks klassikomplekt õpilasi.

– Taotlusi saab esitata kuni on vabu kohti tasuta tundidesse. Seejärel tasuta tundidesse registreerimine lõpeb.

– Projekti raames saab tasuta osaleda muuseumitundides. Sõidukulusid projekti raames ei kompenseerita.

– Taotluse esitamise järgselt võtab muuseum taotlejaga ühendust, et kinnitada külastuse aeg ja üksikasjad. Võib juhtuda, et sobival ajal on soovitud programm juba broneeritud. Sellisel juhul püüab muuseum taotlejaga kontakteerudes leida uue toimumisaja või analoogse tunni. Mõlemale osapoolele sobiv aeg tuleb kinnitada nii muuseumi koordinaatoril kui ka tunni tellijal.

– ERISOOVID JA -VAJADUSED: Erivajadustega gruppidel palume taotluses kindlasti täpsustada rühma erivajadused.

Selleks, et saaksime teile pakkuda sujuvat külastust ja muuseumitunni elamust palume anda meile võimalikult palju infot grupi spetsiifika kohta. Teadmised grupi erivajadustest (nt püsimatus, hariduslikud erivajadused, füüsiline puue jm) aitavad meil tunni läbiviimist paremini korraldada ning nõnda kindlustame, et kogu grupp saab muuseumikülastusest kvaliteetse kogemuse.

– Muuseumitundidel on kindel ülesehitus, mistõttu tuleks õpetaja antavad ülesanded täita pärast muuseumitunni lõppu või nende läbi viimine haridusprogrammi jooksul eelnevalt muuseumiga kooskõlastada.

– Tunnivaliku osas tekkinud küsimuste ja täpsustuste korral soovitame võtta ühendust Eesti Kunstimuuseumi filiaaliga, mida soovitakse külastada.

– Kui selgub, et te ei saa kokkulepitud ajal tundi tulla, siis tuleb sellest vähemalt viis päeva enne külastust teavitada vastavat filiaali, kuhu olete muuseumitunni broneerinud.

Oma tulekust mitte teatamine on oluline, et vältida muuseumi jaoks ebavajalikke kulutusi. Kui broneeritud tundi kohale ei tulda ning sellest muuseumi varakult ei teavitata, on muuseumil õigus järgmise taotluse esitamise korral seda mitte rahuldada.

Ootame teid „Aitan lapsi kunsti juurde“ muuseumitundidesse!

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde” toimub koostöös organisatsiooniga Heategevusfond Aitan Lapsi SA. Loe lisaks: www.aitanlapsi.ee