fbpx

Otsing

Eesti Kunstimuuseumi Toimetised

Eesti Kunstimuuseumi Toimetised (ISSN 1736-5503) 

Rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga mitmekeelne ajakiri ilmub kord aastas. Ajakirjale on võimalik esitada kaastöid Eesti Kunstimuuseumi avaldatud kutsungi põhjal. Kõik laekunud artikliettepanekud vaatab läbi ja kiidab heaks või lükkab tagasi ajakirja toimetuskolleegium.

Artikliettepanekute põhjal esitatud käsikirjadel on vähemalt üks sõltumatu retsensent. Käsikirjad esitatakse toimetusele elektrooniliselt koos autori lühikese erialase elulookirjeldusega. Juhul kui autorid soovivad artikli juures kasutada illustratsioone, peavad ka need olema käsikirja juures koos pildiallkirjadega. Kõigi autoriõigusega kaitstud materjalide esitamisel peavad autorid hoolitsema selle eest, et neil oleks kõnealuste materjalide kasutamiseks ja publitseerimiseks vajalik luba. Ajakiri ei küsi tasu käsikirjade läbivaatamise ja käitlemise eest. Toimetus teeb endast kõik oleneva, et ajakirjas avaldatud uurimused oleksid asjakohased, ajakirja üldiste eesmärkidega kooskõlas ja vastaksid teadusajakirjanduse headele tavadele. Toimetus proovib tuvastada kõigi enda käsutuses olevate vahenditega plagiaate ning uurimistulemuste ja tsiteerimisega manipuleerimist. Selliste puudustega käsikirju ajakirjas ei avaldata.

Ajakirja väljaandmist rahastab SA Eesti Kunstimuuseum ja toetab Eesti Kultuurkapital.

Eesti Kunstimuuseum

Weizenbergi 34 / Valge 1 10127 Tallinn

Greta Koppel, PhD

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste peatoimetaja