fbpx

Tööpakkumised

Pakume tööd

KADRIORU KUNSTIMUUSEUMI ADMINISTRAATORILE,

kelle peamised ülesanded on:

Kadrioru kunstimuuseumi ja Mikkeli muuseumi hoonete üldine administreerimine (korrashoiu ja funktsioneerimise järelevalve)
ürituste (publikuprogrammid, kontserdid, teatrietendused, konverentsid, vastuvõtud jm) administreerimine, vajadusel ka ettevalmistus- ja järeltöödel osalemine. 

Eeldame, et Sul on:

kõrgharidus
asjaajamise ja meeskonnatöö kogemus
hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime
korrektne, avatud ja positiivne hoiak
suurepärasel tasemel eesti keele oskus ning hea inglise keele kirjalik ja suuline oskus
tööks vajalike arvutiprogrammide (MS Office) kasutamise vilumus
valmisolek töötada vajadusel ka õhtuti ja nädalavahetustel (summeeritud tööaeg)
B-kategooria juhiload, soovitavalt isikliku auto kasutamise võimalus.

Pakume:

mitmekülgset vastutus- ja suhtlusrikast tööd
asjatundlikke ja pühendunud kolleege
võimalusi enesetäienduseks
põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas
erinevaid asutusesiseseid soodustusi.

Konkursil osalemiseks esita:

CV
motiveeritud avaldus koos palgasooviga
kirjalik nõusolek taustaandmete kogumiseks kuni konkursi lõpptulemuse kinnitamiseni.

Lisainformatsioon

Konkursi tähtaeg on 26.10.2021, kuid võib sobiva kandidaadi leidmise korral lõppeda varem.
Palume saata kandideerimisdokumendid aadressile
Ootame uut kolleegi tööle esimesel võimlausel.

Garanteerime konkursil osalejatele konfidentsiaalsuse.
Kandideerimisdokumentides edastatud isikuandmeid töödeldakse vaid seoses käesoleva tööpakkumisega ning ainult värbamisprotsessiga otseselt seotud isikute poolt. Kandideerimisdokumentide edastamist loetakse kandidaadi nõusolekuks tema isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis.