fbpx

Otsing

Muuseumitund

Muuseumitund

Eesti Kunstimuuseumi filiaalid pakuvad eriilmelisi muuseumitunde lasteaedadele, põhikooli kõikidele astmetele ja ka gümnaasiumile. Tundide raames tutvutakse kunstiteoste ja näitustega aktiivõppemeetodite abil, millega kaasneb võimalusel loovtöö tegemine.

Muuseumitunnid toetavad riiklikus õppekavas kirjeldatud õpitulemuste saavutamist ja üldpädevuste arendamist. Koolis õpitav ja näitusesaalis kogetav üheskoos aitavad õpilastel luua tervikpilti kunstimaailmast ning seostada kunsti muude õppeainetega.

Muuseumitundide kõrval on võimalik tellida ka veebitunde, mis toovad kunsti reaalajas klassiruumi või õpilaste kodudesse. Interaktiivsed tunnid sisaldavad kvaliteetset pildimaterjali, selle abil kunstiga tutvumist, elavat arutelu, virtuaalseid mänge ja muid õpilasi kaasavaid tegevusi.

Õpilastele iseseisva töö andmiseks sobivad hästi tasuta e-tunnid. Sealt leiab nii lihtsasti kasutatavaid loovtööjuhiseid kui ka veebiülesandeid, mis on kõik mugavalt koondatud ühte keskkonda.

Muuseumitundide tellimise meelespea
Veebitunni tellimise tingimused
Enne muuseumitundi tulemist palume tutvuda nõuetega lehel Külastaja meelespea.

Lasteaed

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

Gümnaasium

Erivajadusega õpilane

 • Päike naeratab Püsinäitusel

  Adamson-Ericu muuseum
  Muuseumitund
  Dekoratiivplaat

  Tunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericut sümboolse päikesekujundi kaudu, arendada lapse arutlus- ja seoste leidmise oskust ning ühtlasi korrata üle tuttavad geomeetrilised kujundid.

  Muuseumitund
  Telli
 • Kunstnik ja kodu Püsinäitusel

  Adamson-Ericu muuseum
  Muuseumitund
  Muuseumitund

  Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele, avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968).

  Muuseumitund
  Telli
 • Kumu-uurija Püsinäitusel

  Kumu kunstimuuseum
  Muuseumitund

  Tunnis uuritakse kunstimuuseumi kuju, materjale ja helimaastikke, näitusel keskendutakse kujudele ja vormidele ning võetakse appi kompimismeel.

  Muuseumitund
  Telli
 • Põnev portselan Püsinäitusel

  Mikkeli muuseum
  Muuseumitund
  Vaas “Sada poissi”. Eesti Kunstimuuseum

  Muuseumitunni eesmärk on uurida lähemalt nii igapäevaseid kui ka unustuse hõlma vajunud lauanõusid ning tutvustada portselanist valmistatud esemete põnevat maailma.

  Muuseumitund
  Telli
 • Kunst läbi meelte Püsinäitusel

  Kadrioru kunstimuuseum
  Muuseumitund
  Muuseumitund

  Tunnis rakendame kunsti kogemiseks kõiki viit meelt ja teeme tutvust 17. sajandi Madalmaade kunstiga – uudistame olustikumaale, natüürmorte ja loodusmaastikke.

  Muuseumitund
  Telli

Keelekümblusklassidele

E-tund

Veebitund