fbpx

Otsing

Muuseumitund

Muuseumitund

Eesti Kunstimuuseumi filiaalid pakuvad eriilmelisi muuseumitunde lasteaedadele, põhikooli kõikidele astmetele ja ka gümnaasiumile. Tundide raames tutvutakse kunstiteoste ja näitustega aktiivõppemeetodite abil, millega kaasneb võimalusel loovtöö tegemine.

Muuseumitunnid toetavad riiklikus õppekavas kirjeldatud õpitulemuste saavutamist ja üldpädevuste arendamist. Koolis õpitav ja näitusesaalis kogetav üheskoos aitavad õpilastel luua tervikpilti kunstimaailmast ning seostada kunsti muude õppeainetega.

Muuseumitundide kõrval on võimalik tellida ka veebitunde, mis toovad kunsti reaalajas klassiruumi või õpilaste kodudesse. Interaktiivsed tunnid sisaldavad kvaliteetset pildimaterjali, selle abil kunstiga tutvumist, elavat arutelu, virtuaalseid mänge ja muid õpilasi kaasavaid tegevusi.

Õpilastele iseseisva töö andmiseks sobivad hästi tasuta e-tunnid. Sealt leiab nii lihtsasti kasutatavaid loovtööjuhiseid kui ka veebiülesandeid, mis on kõik mugavalt koondatud ühte keskkonda.

Muuseumitundide tellimise meelespea
Veebitunni tellimise tingimused
Enne muuseumitundi tulemist palume tutvuda nõuetega lehel Külastaja meelespea.

Lasteaed

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

Gümnaasium

Erivajadusega õpilane

Keelekümblusklassidele

E-tund

Veebitund