Eesti kunst paguluses

(2007–2011)

Teise maailmasõja järgse eesti pagulaskunsti uurimisprojekt, mille eesmärgiks oli alustada süsteemse ülevaate loomist eri maadel töötanud ja töötavatest eest kunstnikest; koguda, kaardistad ja läbitöötada eesti pagulaskunstnike loomingut ning analüüsida teavet eesti diasporaa kunstielust; pikemas perspektiivis kaasata võõrsil loodu üha enam eesti kunstiajalukku ning anda laiem taust sõjajärgse perioodi kunstiprotsesside toimemehhanismidest.

Projekti raames toimusid uurimisreisid olulisematesse eesti pagulaskultuuri keskustesse Rootsis, USA-s ja Kanadas. Arvukates kogudes fotografeerides loodi ülatuslik visuaalne andmebaas eesti pagulaskunstist. Läbiviidud intervjuude ja kirjavahetuste abil uuriti pagulaseesti kunstielu toimemehhanisme.

Projekti käigus toimus pagulusele ja paguluskunstile pühendatud Kumu kunstimuuseumi rahvusvaheline konverents (2008). Projekti kokkuvõtteks oli Kumu kunstimuuseumis ja Tartu Kunstimuuseumis toimunud paguluskunsti näitused ja kataloog, mis andis Eestis esmakordselt niivõrd ulatuslikku ülevaadet võõrsil loodud eesti kunstist.

Projekti liikmed: Sirje Helme ja Kersti Koll (Eesti Kunstimuuseum), Tiiu Talvistu ja Reet Mark (Tartu Kunstimuuseum) ning projekti algetapil ka Enn Lillemets (Kunstiühing Pallas)