fbpx

Otsing

Eesti Kunstimuuseumi haridustöötaja stipendium

Statuut

1. Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi (edaspidi ka: selts) ja Aitan Lapsi Fondi (edaspidi ka: fond) 2024. aastal asutatud Eesti Kunstimuuseumi haridustöötaja stipendiumi (edaspidi: stipendium) eesmärk on motiveerida ja toetada Eesti Kunstimuuseumi (edaspidi ka: EKM) laste- ja noorteprogrammide loojate ja läbiviijate erialast enesetäiendamist.

2. Stipendium määratakse igal aastal stipendiumikomisjoni otsusega Eesti Kunstimuuseumi hariduskolleegiumi ettepanekul esitatud kandidaatide hulgast ühele Eesti Kunstimuuseumi haridustöötajale.

3. Stipendiumi kandidaadi loodud või tema läbiviidav haridusprogramm peab olema Eesti Kunstimuuseumis kättesaadav ja tellitav.

4. Stipendiumi taotlejal peab olema stipendiumi väljakuulutamise päevaks vähemalt kolmeaastane tööstaaž Eesti Kunstimuuseumi haridusvaldkonnas. Stipendiumi laureaadil on õigus stipendiumile uuesti kandideerida kolme aasta pärast.

5. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja igal aastal 1. septembril Eesti Kunstimuuseumi haridustöötajate uudiskirjas.

6. EKM esitab ettepanekud stipendiumikomisjonile hiljemalt 1. oktoobriks.

7. Stipendiumikomisjoni ülesandeks on EKM-i esitatud stipendiumitaotluste läbivaatamine (sh soovi korral programmi vaatlemine) ning stipendiaadi nimetamine.

8. Stipendiumikomisjoni koosseis:
– Eesti Kunstimuuseumi Sõprade Seltsi esindaja;
– Aitan Lapsi Fondi esindaja;
– Eesti Kunstiakadeemia esindaja;
– Eesti Kunstimuuseumi esindaja;
– Eesti Kunstimuuseumi haridusvaldkonna esindaja.

9. Stipendiumikomisjoni liige ei osale taotluste hindamises, kui ta on taotleja isikuga vahetult seotud või ei saa muul põhjusel olla erapooletu.

10. Stipendium määratakse igal aastal ühele laureaadile, see ei kuulu jagamisele ning stipendiumikomisjoni otsus on lõplik.

11. Stipendiumi suurus on 2000 € (kaks tuhat eurot), mida rahastab selts 1000 € ulatuses ja fond 1000 € ulatuses. Stipendium on stipendiaadile tulumaksuvaba.

12. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja ja tunnistus antakse stipendiaadile üle igal aastal Eesti Kunstimuuseumi sünnipäeval, 17. novembril.

13. Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts ei sea stipendiaadile piiranguid stipendiumi kasutamise osas.

14. Stipendiumi maksab stipendiaadile ühes osas välja Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks.

15. Stipendiumi laureaadi väljakuulutamise uudis ilmub Eesti Kunstimuuseumi kodulehel, Eesti Kunstimuuseumi haridustöötajate uudiskirjas ja sotsiaalmeedias.