fbpx

Otsing

Skulptuur

Eesti Kunstimuuseumis on hoiul väga erinevatest materjalidest mono- ja polükroomseid skulptuure. Valdavalt on need kivist, metallist, kipsist, aga ka terrakotast või isegi plastikust. Seetõttu tuleb konserveerimise puhul tunda hästi materjalide füüsikalis-keemilisi omadusi ning võimalikke kahjustusi. Konserveerimistööde ülesanne on kolmemõõtmeliste esemete vananemise peatamine või aeglustamine nii, et säiliks skulptuuride algupära.