Arhiiv

Eesti Kunstimuuseumi arhiiv koosneb dokumendiarhiivist ning arhiivkogust. Dokumendiarhiivis säilivad kunstimuuseumi tegevust ja ajalugu käsitlevad dokumendid alates 1919. aastast. Kuna suurem osa muuseumi arhiivist hävis 1944. aasta 9. märtsi pommitamisel, on vanemate dokumentide osakaal suhteliselt väike. On säilinud muuseumi asutamist puudutavad dokumendid, mõningaid kunsti kogumisega seotud materjale ning kirjavahetust haridusministeeriumi ning Kujutava Kunsti Sihtkapitali Valitsusega. Dokumendiarhiivis on hoiul Kadrioru lossi renoveerimise ning Kumu ehitamisega seotud materjalid, hulk muuseumi töötajate ettekannete ning loengute käsikirju ning ligi 950 näituse passi. Näituse passe on arhiivi talletatud alates 1957. aastast, neis sisalduvad iga konkreetse näituse teoste nimekirjad, seinatekstid, pressitekstid, ajaleheväljalõiked, fotod ja illustratiivne materjal (kutsed, plakatid, voldikud). Ühe osa dokumendiarhiivist moodustab pidevalt täienev fotoarhiiv, mis kajastab muuseumi tegevust, hooneid ning kollektiivi läbi erinevate ajastute ning etappide.

Arhiivkogu on 2015. aasta algusest senisest isikuarhiivide kollektsioonist moodustatud kogu, mis on leitav ka arhiivi infosüsteemis AIS. Kunstimuuseumi arhiivkogus säilib 110 isikuarhiivi, mille sisuks on valdavalt kunstnike ning kunstiteadlaste dokumendid, kirjavahetus, märkmikud, visandid, ajaleheväljalõiked ja käsikirjalised materjalid. Kõige mahukamad on Eduard Wiiralti, Kristjan ja Paul Raua, Herman Halliste, Ferdi Sannamehe, Oskar Hoffmanni, Johann Naha ning Eduard Taska isikuarhiivid. Korrastamist ootavad Mari Adamsoni, Voldemar ja Valli Elleri isikuarhiivid ning Ajaloo Instituudi Kunstiajaloo sektori arhiiv. Isikuarhiivide nimekirjaga saate tutvuda SIIN. Arhiivkogus talletatakse ka kunstimuuseumi konserveerimisosakonna ning arhiivi läbiviidud ning muuseumi kogusse omandatud intervjuusid kunstnike ja kunstiteadlastega.

Eesti Kunstimuuseumi arhiiv on huvitatud koostööst publikuga eesti kunstnikke puudutavate dokumentide, fotode, kirjavahetuse jms kogumisel ning säilitamisel.

Kontakt: Arhiivi on võimalik külastada eelneval kokkuleppel tööpäeviti 11.00–17.00. Arhiiv asub Kumu hoones, uurijatel on võimalik kasutada töölauda raamatukogu lugemissaalis.