Arhiiv

Eesti Kunstimuuseumi dokumendiarhiivis säilivad kunstimuuseumi tegevust käsitlevad dokumendid alates 1919. aastast. Suurem osa muuseumi varasemast dokumentatsioonist hävis 1944. aastal, seega on vanemate dokumentide osakaal suhteliselt väike. On säilinud muuseumi asutamist puudutavad dokumendid, mõningaid kunsti kogumisega seotud materjale ning kirjavahetust haridusministeeriumi ning Kujutava Kunsti Sihtkapitali Valitsusega. Dokumendiarhiivis on hoiul Kadrioru lossi renoveerimise ning Kumu ehitamisega seotud materjalid, hulk muuseumi töötajate ettekannete ning loengute käsikirju ning ligi 1000 Eesti Kunstimuuseumis toimunud näituse passid. Näituse passe on arhiivi talletatud alates 1957. aastast, neis sisalduvad iga konkreetse näituse teoste nimekirjad, seinatekstid, pressitekstid, ajaleheväljalõiked, fotod ja illustratiivne materjal (kutsed, plakatid, voldikud). Ühe osa dokumendiarhiivist moodustab pidevalt täienev fotoarhiiv, mis kajastab muuseumi tegevust, hooneid ning kollektiivi läbi erinevate ajastute ning etappide.

Eesti Kunstimuuseumi arhiivkogus säilitatakse kunstnike, kunstiteadlaste ja mõningate kunstiorganisatsioonide (sh Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi kunstiajaloo sektori) arhiive. 2018. aasta seisuga säilib meie juures 160 isikuarhiivi, mille sisuks on valdavalt dokumendid, kirjavahetus, märkmikud, visandid, ajaleheväljalõiked ja käsikirjalised materjalid. Mõningatel juhtudel ka fotod. Eesti Kunstimuuseumi arhiivkogu materjalid on leitavad Rahvusarhiivi infosüsteemis AIS.

Eesti Kunstimuuseumi arhiiv on huvitatud koostööst publikuga eesti kunstnikke puudutavate dokumentide, fotode, kirjavahetuse jms kogumisel ning säilitamisel.

Kontakt: Arhiivi on võimalik külastada eelneval kokkuleppel tööpäeviti 10.00–17.00. Arhiiv asub Kumu hoones, uurijatel on võimalik kasutada töölauda raamatukogu lugemissaalis.