fbpx

Otsing

Avatud töötoad. Kella 13.30–14.00

Töötubadesse registreerimise lingid leiate vastava töötoa tutvustuse juurest.
Toimumise päeval saab töötubadega liituda üksnes kohtade olemasolul.

Infopäeva töötubade ajakava
Muuseum   Töötoa nimi
  Sihtrühm   Asukoht Registreerimislink
Eesti Rahva Muuseum Красота и благопристойность (vene keeles) III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)
Hariduskeskuse auditoorium Osalen
Vabamu Kuidas toimib demokraatia? III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)
Hariduskeskuse üldateljee Osalen
Adamson-Ericu muuseum Leidlikud otsingud ehte- ja metallikunstis II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)
Hariduskeskuse graafikaruum Osalen
Tartu Ülikooli muuseum Näitusereis: looduse avastamine läbi kunsti I kooliaste (1.–3. klass) Hariduskeskuse keraamikaruum Osalen
Nukuteatrimuuseum Varjunuku töötuba I kooliaste (1.–3. klass)
II kooliaste (4.–6. klass)
VIP-ruum Osalen
Mikkeli muuseum Ilus, elus meri! Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)
3. korrus, A-tiib, Puri Osalen

Красота и благопристойность (vene keeles) 

III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

На мастер-классе ЭНМ рассмотрим, как представления о красоте и благопристойности менялись в разные времена. Также проведем опыты, чтобы убедиться, работают ли старинные рецепты красоты на современном человеке.

Мастер-класс знакомит с временной выставкой ЭНМ «Правильное телоб неправильное тело?»

Märksõnad: красота, благопристойность, мода, общественные нормы 

Kuidas toimib demokraatia?

III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

Töötoas tehakse läbi kaks ülesannet Vabamu muuseumitunnist „Kuidas toimib demokraatia?“, mille keskmes on rollimäng, kus osapoolteks nii kohalikud elanikud, ettevõtjad, riigiametnikud kui ka kohaliku omavalitsuse esindajad, kes peavad otsustama, kas linna äärde rajada kanala või mitte. Arutelu jälgivad pealt ajakirjanikud, kelle ülesandeks on küsida kriitilisi küsimusi ja teha kokkuvõtteid.

Märksõnad: demokraatia, rollimäng, ühiskonnaõpetus, kodanikuühiskond

Loe lisaks
Vabamu haridusprogrammidest

Leidlikud otsingud ehte- ja metallikunstis

II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)
Urve Küttner. Kotid meie ümber. 2002–2008. Kunstniku loal

Töötoas tutvustatakse Adamson-Ericu muuseumis septembris avatavat näitust „Urve Küttner. Kristallisatsioonid”. Anname ülevaate ehte- ja metallikunstniku Urve Küttneri eluteest ja mitmekülgsest loometööst ning näitusega kaasnevate muuseumitundide fookusest, eesmärkidest, meetoditest ja tegevustest. Koos tehakse läbi tunni loovtöö Küttneri loomingu ainetel. Nii nagu Küttner on loonud pühendusi avaliku elu tegelastele ja lemmikkunstnikele, täiendades neid ehteinstallatsioonidega, teeme seda töötoas ka meie. Teeme põgusa lühiülevaate ka vaimse tervise teemadega tegeleva nüüdiskunsti näituse „Tasakaalus(t väljas)“ muuseumitundidest, kuhu õpilased on oodatud alates veebruarist 2024. 

Märksõnad: ehtekunst, metallikunst, kombineeritud materjalid ja tehnikad, tootedisain, rooste kui vaenlane ja rooste kui looja, merevaik kui looduse meistriteos, pühendused, vaimne tervis, nüüdiskunst 

Loe lisaks
näituse „Urve Küttner. Kristallisatsioonid“ tutvustus 

Näitusereis: looduse avastamine läbi kunsti 

I kooliaste (1.–3. klass)

Töötoas tutvustame Tartu Ülikooli muuseumi „Kunst või teadus“ näitusega seonduvat uut programmi. Tutvustuse raames uurime näituse piltidel kujutatud elus ja eluta loodust ning selle ilu. Arutleme, kuidas pilt aitab kaasa teadmiste edasi andmisele ja uute teadmiste loomisele. Miks joonistatakse herbaariumi järgi taimedest pilte? Kogutud teadmiste illustreerimiseks teeme ise ka kunsti – loome teadusliku pildi taimest.

Märksõnad: kunst, loodusõpetus, teadusjoonis, herbaarium, taim, elus- ja eluta loodus

Varjunuku töötuba

I kooliaste (1.–3. klass)
II kooliaste (4.–6. klass)

Nukuteatrimuuseumi töötoas tehakse tutvust varjuteatrikunstiga ja äratatakse varjudena ellu valitud nukud muuseumi kogust, mille koopiad on hetkel rändamas üle Eesti rändnäitusega „Teatrinukkude võlumaailm“.

Tallinna vanalinnas asuv Nukuteatrimuuseum on koduks enam kui kaheksasajale teatrinukule, kes on kunagi laval üles astunud. Esmakordselt jõuab Nukuteatrimuuseum alates 2023. aasta märtsikuust rändnäitusega paikadesse üle Eesti. Rändnäitus on lühivorm Nukuteatrimuuseumi püsiekspositsioonist ja pakub sellega sarnaselt teadmisi ajaloost, võimalust mängida ise teatrinukkudega ning tutvuda lavastust ettevalmistava protsessiga.

Märksõnad: varjunukk, varjuteater, nukuteater

Loe lisaks
Nukuteatrimuuseumi rändnäitusest

Ilus, elus meri!

Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)

August Künnapu (1978). Oktoober. Detail. 2018. Akrüül. Tiit Pruuli kogu

Mikkeli muuseumi töötoas meisterdame mustriga kaunistatud paberlaevukesi ning seame need ujuma mereteemalisse installatsiooni. Tutvustame lühidalt näituse „Purjed heisata! Tiit Pruuli kunstikogu“ muuseumitundi „Ilus, elus meri“ ning loodushoiu mängu, kus selgitame välja, mis objektid sobivad veekogusse ning mis mitte.

Märksõnad: Eesti kunst, meremaal, perspektiiv, loodushoid, toiduahel, ilmakaared, kompass, värvitoonid

Loe lisaks
muuseumitunni „Ilus, elus meri“ tutvustus