Tööpakkumised

E-KESKKONDADE HALDUR
Töö sisu:

– Eesti Kunstimuuseumi ja selle viie filiaali kodulehtede sisu haldamine
– siseveebi sisuline ja strateegiline arendamine, haldamine ja vajadusel tekstide koostamine
– uudiskirjade koostamine ja postitamine
– vajadusel sotsiaalmeedia postituste tegemine ja teistes kommunikatsioonitegevustes osalemine

Sobiv inimene on:

– eelneva e-keskkondade haldamise väljaõppe, oskuste ja praktilise kogemusega
– omab lihtsama fototöötluse kogemust, oskab kasutada vastavaid programme ja on valmis juurde õppima
– soovitavalt kõrgharidusega veebihalduse või kommunikatsiooni valdkonnas
– kasuks tuleb WordPressi ja masspostitustarkvara tundmine
– väga hea eesti kirjakeele ja hea inglise keele oskusega
– organiseerimisvõimeline, tasakaalukas, rutiinitaluvusega ja hea suhtleja

Omalt poolt pakume:

– täiskoormusega töökohta
– 35-päevast põhipuhkust, sporditoetust ja muid töötajate soodustusi
– võimalust osaleda muuseumi pikaajalisse arengusse panustamisel
– mitmekesist tööelu keset kunsti ja toredaid kolleege

Konkursi tähtaeg on 17.10.2019 ja aadressile personal@ekm.ee saadetavale avaldusele (märksõnaga „e-keskkonnad“) palume lisada:

– CV
– motiveeritud avaldus, milles kirjeldada oma varasemat kogemust veebi haldamise ja info levitamise alal
– haridust tõendava dokumendi koopia
– võimalusel soovituskiri

Kandideerimisdokumentides esitatud isikuandmeid töödeldakse vaid seoses käesoleva tööpakkumisega ainult otseselt värbamisprotsessiga seotud isikute poolt. Isikuandmete edastamist loetakse kandidaadi nõusolekuks nende töötlemiseks värbamisprotsessis.

PABERALUSEL KUNSTITEOSTE KONSERVAATOR
kelle peamised tööülesanded on:

– erinevates tehnikates paberalusel kunstiteoste konserveerimine
– muuseumi kogude seisundi hindamine ja dokumenteerimine
– säilitusalane tugi ja nõustamine muuseumi muudes tegevustes (näitused, haridusprogrammid jm).

Sobiv kandidaat on oma tööd armastav vastutustundlik inimene, kellel on:

– konserveerimisalane kõrgharidus ja töökogemus
– läbitud kutsealane koolitus pabermaterjalide või paberalusel kunstiteoste konserveerimise alal ja soovitavalt paberikonservaatori kutsetunnistus
– soovitavalt paberalusel kunstiteoste konserveerimise kogemus (graafikatehnikad, trüki-, manuaal- ja maalitehnikad jms)
– arvuti kasutamise oskus, sh ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamise oskus
– eesti ja inglise keele valdamine kõnes ja kirjas tööalase suhtluse ja ametialase sõnavaraga
– käeline osavus, analüüsivõime, pingetaluvus, püsivus, täpsus
– hea koostöö- ja suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume:

– vaheldusrikast täiskoormusega tööd kaasaegses keskkonnas
– 35 kalendripäeva põhipuhkust, sporditoetust ja muid töötajate soodustusi

Kandideerimiseks palume hiljemalt 20.10.2019 saata aadressile personal@ekm.ee (märksõnaga „konservaator”):

– motiveeritud kandideerimisavaldus
– elulookirjeldus (CV)
– haridust tõendava dokumendi koopia
– võimalusel näited teostatud konserveerimistöödest
– võimalusel soovituskiri eelmiselt tööandjalt.

Kandideerimisdokumentides esitatud isikuandmeid töödeldakse vaid seoses käesoleva tööpakkumisega ainult otseselt värbamisprotsessiga seotud isikute poolt. Isikuandmete edastamist loetakse kandidaadi nõusolekuks nende töötlemiseks värbamisprotsessis.