Pressile

Eesti Kunstimuuseumi kommunikatsiooni- ja turundusosakond korraldab Kumu kunstimuuseumi, Kadrioru kunstimuuseumi, Mikkeli muuseumi, Adamson-Ericu muuseumi ja Niguliste muuseumi meediasuhtlust.

Osakond aitab leida ajakirjanike küsimustele vastuseid, vahendab intervjuusoove ja on ajakirjanike esmane infokontakt.

Eesti Kunstimuuseumi meediasuhtluse põhimõtted lähtuvad organisatsiooni põhiväärtustest, ajakirjanduse ja suhtekorraldajate eetikakoodeksitest ning kehtivatest õigusaktidest.

Ajakirjanikele on muuseumites pildistamine ja filmimine hoone, näituste või ürituste tutvustamiseks tasuta, kui selleks on eelnevalt saadud nõusolek Eesti Kunstimuuseumi kommunikatsiooni- ja turundusosakonnast. Lisainfo e-posti teel press@ekm.ee või tel 602 6026.