Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris

Kumu sügiskonverents 2015

Koostöös Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudiga
22.10.–24.10.2015 Kumu kunstimuuseumi auditooriumis

Muutused, mis toimusid sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris ja kunstikäsitlustes alates 1950. aastate lõpust seoses sulaaja ja selle järelmõjuga, tõid kaasa tihedamad ja mitmekülgsemad suhted eri kunstiliikide vahel. Ühest küljest soodustas seda ametliku kunsti moderniseerimise raames propageeritud kunstide sünteesi idee, teisalt kujunesid välja uuelaadsed kunstipraktikad, mida võib tänapäevaselt nimetada interdistsiplinaarseteks (erinevad kontseptuaalse kunsti vormid, installatiivsed ja keskkondlikud kunstipraktikad, happening’id ja performance’id, visuaalne poeesia, varane helikunst jm).

Konverentsi eesmärk on analüüsida eri kunstiliikide kokkupuudetest ning nende piiride laienemisest tekkinud muutusi Teise maailmasõja järgses Ida-Euroopa kultuuris. Võtame vaatluse alla nii ametliku ideoloogia suunatud ja soodustatud protsessid kui ka sellest eemaldunud ja sellele vastandunud liikumised. Kuidas kujundasid kunstiprotsessides ilmnenud ideelisi printsiipe (mitte ei väljendanud juba olemasolevat) liikumised eri kunstiliikide (visuaalne kunst, teater, muusika, kirjandus, film, disain, arhitektuur jm) vahealadel ning kunstnike koostöökogemusest sündinud praktilised strateegiad? Rõhuasetus kunstiliste praktikate performatiivsetel ja materiaalsetel aspektidel võimaldab vaadelda kunsti mitte ainult sotsiaalse keskkonna sümptomina, vaid ka selle keskkonna kujundajana. Pidades silmas kunstiliikide piiride avardumist 20. sajandi teise poole eri kultuurikontekstides, esitab konverents küsimuse, milline oli selle protsessi spetsiifika sotsialistliku Ida-Euroopa maades.

Konverentsi kolleegium: Anu Allas (Kumu kunstimuuseum), Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut), Lolita Jablonskienė (Vilniuse Rahvusgalerii), Klara Kemp-Welch (Courtauld Institute of Art, London).

Konverents toimub inglise keeles.

Konverentsi kava

Ettekannete kokkuvõtted ja esinejate biograafiad

Lähem informatsioon:
Anu Allas
anu.allas@ekm.ee
Tel +372 602 6056
Mob +372 5340 3356

Kumu kunstimuuseum
Weizenbergi 34 / Valge 1
10127 Tallinn

Konverentsi toetab Eesti Kultuurkapital.
kultuurkapital