fbpx

Otsing

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris 22.04.2015 – 24.04.2015

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Konverents

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris

Muutused, mis toimusid sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris ja kunstikäsitlustes alates 1950. aastate lõpust seoses sulaaja ja selle järelmõjuga, tõid kaasa tihedamad ja mitmekülgsemad suhted eri kunstiliikide vahel.

Ühest küljest soodustas seda ametliku kunsti moderniseerimise raames propageeritud kunstide sünteesi idee, teisalt kujunesid välja uuelaadsed kunstipraktikad, mida võib tänapäevaselt nimetada interdistsiplinaarseteks (erinevad kontseptuaalse kunsti vormid, installatiivsed ja keskkondlikud kunstipraktikad, happening’id ja performance’id, visuaalne poeesia, varane helikunst jm).

Konverentsi eesmärk on analüüsida eri kunstiliikide kokkupuudetest ning nende piiride laienemisest tekkinud muutusi Teise maailmasõja järgses Ida-Euroopa kultuuris.

Videode esitlusloend

Võtame vaatluse alla nii ametliku ideoloogia suunatud ja soodustatud protsessid kui ka sellest eemaldunud ja sellele vastandunud liikumised. Kuidas kujundasid kunstiprotsessides ilmnenud ideelisi printsiipe (mitte ei väljendanud juba olemasolevat) liikumised eri kunstiliikide (visuaalne kunst, teater, muusika, kirjandus, film, disain, arhitektuur jm) vahealadel ning kunstnike koostöökogemusest sündinud praktilised strateegiad? Rõhuasetus kunstiliste praktikate performatiivsetel ja materiaalsetel aspektidel võimaldab vaadelda kunsti mitte ainult sotsiaalse keskkonna sümptomina, vaid ka selle keskkonna kujundajana. Pidades silmas kunstiliikide piiride avardumist 20. sajandi teise poole eri kultuurikontekstides, esitab konverents küsimuse, milline oli selle protsessi spetsiifika sotsialistliku Ida-Euroopa maades.

Kava

https://kunstimuuseum.vana.ekm.ee/jagatud-praktikad-kunstiliikide-poimumised-sotsialistliku-ida-euroopa-kultuuris/

Konverentsi kolleegium: Anu Allas (Kumu kunstimuuseum), Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut), Lolita Jablonskienė (Vilniuse Rahvusgalerii), Klara Kemp-Welch (Courtauld Institute of Art, London).
Koostöös: Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudiga

Kontakt:

Anu Allas

programmijuht-kuraator

Konverents toimub inglise keeles.