fbpx

Otsing

Avaldatud 04.03.2021 | 09.53

Christian Ackermanni elule ja loomingule tuginev e-tund on õppetöös kasutamiseks valmis

Christian Ackermanni teoste restaureerimine. Foto: Eesti Kunstimuuseum

Eesti Kunstimuuseumil on valminud mahukas e-tund, mis selgitab kuulsa barokk-kujuri Christian Ackermanni elu ja loomingulise pärandi põhjal Rootsi-aegset linnaelu ja kunstikultuuri Eesti alal ning barokk-kunsti omaaegset tähendust ja tänapäevaseid uurimisviise. E-tund on mõeldud kasutamiseks 7.–12. klasside õpilastele ajaloo-, kunstiajaloo-, ühiskonnaõpetuse- ja kunstitunnis, kuid on kättesaadav ka teistele kultuuri- ja ajaloohuvilistele.

E-tund võimaldab tutvuda Rootsi-aegse Eesti inimese tugevalt luterlikust kirikust mõjutatud tõekspidamistega, mitmel tasandil organiseeritud linnaeluga ning barokk-kunsti sõnumite, loomepraktika ja hilisema saatusega ning erialadevaheliste uurimisviisidega. Seda kõike ühtaegu ülbe ja andeka skulptori Christian Ackermanni isiku kaudu, kelle elu ja loometöö kohta on viimastel aastatel leitud palju uusi ja huvitavaid materjale.
E-tund on jagatud kolmeks põhiteemaks, milleks on maailmapilt, linnaelu ja kultuuripärand. Maailmapilditeema selgitab kiriku ja kristliku moraali rolli varauusaegse inimese elus, annab ülevaate kirikuhoone sisustusest ning luteriusu õpetuse põhipunktidest. Linnaelu peatükk tutvustab varauusaegse Tallinna elukorraldust, linnaelanike suuremaid hirme ja muresid. Kultuuripäranditeema all tehakse tutvust õukondliku ja kodanliku barokk-kunsti erinevustega, muinsuskaitse tekke ning kultuuripärandi säilimise ja uurimise probleemidega. Iga alapeatükk algab ajaloolise ülevaatega Christian Ackermanni elust ning jätkub mõtlemis-, arutlemis- ja lahendamisülesannetega. Kõik kolm teemat võetakse kokku loominguliste ülesannetega, millest igaüks saab valida just endale sobiva.

Õppematerjal põhineb neli aastat kestnud ning näituse ja monograafiaga tipnenud uurimisprojektil „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“. Digitunni tekstide autorid on õpetaja Liis Reier ning õpetaja ja vabakutseline kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, tehnilise lahenduse teostajad õpetajad Madli-Maria Naulainen ja Tiina Treibold. E-tunni koostamise meeskonda kuulusid ka Eesti Kunstimuuseumi kirjastuse keeletoimetaja Ester Kangur, kommunikatsioonispetsialist Karel Zova ning haridus- ja publikutöö arendaja Signe Siim.
Eesti Kunstimuuseumile on see kaheksas loodud e-tund, kuus neist on eestikeelsed, kaks venekeelsed. Eelmisel kevadel valmisid e-tunnid näituste „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“, „Olev Subbi. Värvidega ideaalmaailma otsingul“, „Vello Vinn. Vastupeegeldused“ ja „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ materjalidele tuginedes.

E-tund „Ackermann“ on kõigile huvilistele tasuta kasutamiseks siin.
Kõik Eesti Kunstimuuseumi eestikeelsed e-tunnid võib leida siit, venekeelsed siit.