Eesti kunsti DIGISILD

Eesti kunsti DIGISILD on Eesti Kunstimuuseumi haridusprojekt, mis koosneb 20 kunstiteost tutvustavast lühivideost ja neid saatvatest töölehtedest.

EESMÄRK

Videote eesmärk on tutvustada Eesti ühte olulisemat kunstikogu ja ka inimesi, kes igapäevaselt kunstimuuseumis töötavad. Digisilla videotes tutvustavad teosed on eksponeeritud Eesti Kunstimuuseumi erinevates muuseumides – Niguliste muuseumis, Kadrioru kunstimuuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis.

Peale videote vaatamist on võimalus teoseid ka muuseumikeskkonnas kogeda. Lisaks on DIGISILLA projekti eesmärk julgustada õpetajaid ja õpilasi rohkem kasutama ka Eesti Kunstimuusuemi digiteeritud pärandit, mis asub muuseumi Digikogus aadressil digikogu.ekm.ee.

TÖÖLEHT

Iga videoga käib kaasas ka tööleht, mis aitab mõista ja mõtestada esitatud teemat ning loob võimaluse lisategevusteks. Õppematerjal on väljatöötatud põhikooli III astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolidele.

Töölehed on ülesehitatud järgmiselt: TEA-plokk annab põgusa ülevaate ajastust, mil videos esitletud teos on loodud. ARUTLE JA LOO pakub võimaluse ühisaruteludeks ja erinevateks loovülesanneteks. Selleks, et õpetajal oleks lihtsam teha valik, millisesse muuseumitundi tulla, on iga töölehe lõpus ära toodud ka tunni soovitus.

TAGASISIDE

Selleks, et meie õppematerjali sisu vastaks õpetaja ootustele ja õpilaste vajadustele, palume teil täita õppematerjali kohta tagasisideleht. Lehe leiate SIIT. Aitäh!

 

NIGULISTE MUUSEUM – Kunst ja religioon keskaegse inimese elus

Teemad:
1. Keskaja kirikuarhitektuur
2. Keskaja kirikukunst ja pühakute roll
3. Teispoolsus keskaja inimese maailmapildis
4.  Kaupmehed hansalinnade kunsti tellijatena

TÖÖLEHT 1 TÖÖLEHT 2 TÖÖLEHT 3 TÖÖLEHT 4
VIDEO 1:
Tarmo Saaret –
Niguliste kiriku arhitektuur
VIDEO 2:
Merike Kurisoo –
Lübecki meistri Hermen
Rode töökoda. Niguliste
kiriku peaaltari retaabel
VIDEO 3:
Kerttu Palginõmm –
Lübecki meistri Bernt
Notke töökoda
„Surmatants”
VIDEO 4:
Kerttu Palginõmm –
Brugge Püha Lucia
legendi meister. Tallinna
Mustpeade vennaskonna
Maarja altari retaabel

 

KADRIORU KUNSTIMUUSEUM – Kunst ja ühiskond 17.19. sajandil

Teemad:
5. Kunst ja poliitika
6. Kunst ja tavad
7. Kunst ja keskkond
8. Kunst ja inimene

TÖÖLEHT 5 TÖÖLEHT 6 TÖÖLEHT 7 TÖÖLEHT 8
VIDEO 5:
Tiina-Mall Kreem –
Londicer noorem.
Kadrioru lossi
peasaali laemaal
VIDEO 6:
Aleksandra Murre –
Pieter Breughel noorema
ateljee „Andide toomine
pruutpaarile“
VIDEO 7:
Kerttu Männiste –
Lambert de Hondt I
„Teekond Noa laeva“
VIDEO 8:
Kerttu Männiste –
Ivan Nikolajevitš Kramskoi
„Vanamees karguga“

 

KUMU KUNSTIMUUSEUM JA ADAMSON-ERICU MUUSEUM – Eesti kunst 18.–21. sajand

Teemad:
9. Eesti kunstielu kujunemine 18. sajandil. baltisakslastest estofiilid
10. Suurte kunstikeskuste ja akadeemiate mõju. esimesed eesti kunstnikud
11. Rahvusromantism
12. Avangardist väsimine 1930. aastatel 
13. Rasked valikud
14. Sulaaeg
15. Sürrealism ja argiabsurd
16. Sovetpop
17. Vaikiv protest
18. Nõukogude postmodernism
19. Suurte muutuste aeg
20. Kaasaegne kunstielu Eestis

TÖÖLEHT 9 TÖÖLEHT 10 TÖÖLEHT 11 TÖÖLEHT 12
VIDEO 9:
Kadi Polli –
Gerhard von Kügelgen
„Autoportree“ ja „Venna
Karl von Kügelgeni portree“
VIDEO 10:
Liis Pählapuu –
Johann Köler
„Ema portree“
ja „Isa portree“
VIDEO 11:
Bart Pushaw –
Ants Laikmaa
„Autoportree“
VIDEO 12:
Ülle Kruus –
Adamson-Eric
„Autoportree II
(Autoportree silmusega)“

 

TÖÖLEHT 13 TÖÖLEHT 14 TÖÖLEHT 15 TÖÖLEHT 16
VIDEO 13:
Karin Taidre –
Viktor Karrus, Roman
Treuman „Sotsialistliku
võistluse väljakutse
vabariigi traktoristidele“
VIDEO 14:
Anu Allas –
Leili Muuga
„Kohvikus (Kahtlejad)“
VIDEO 15:
Eha Komissarov –
Ülo Sooster „Huuled“
VIDEO 16:
Sirje Helme –
Malle Leis „Taimestik“

 

TÖÖLEHT 17 TÖÖLEHT 18 TÖÖLEHT 19 TÖÖLEHT 20
VIDEO 17:
Elnara Taidre –
Tõnis Vint
„Jaapani tuba (Asjad)“
VIDEO 18:
Liisa Kaljula –
Raul Rajangu „Kunstnik
R. Rajangu ja abiliste
saabumine Viljandisse“
VIDEO 19:
Mary-Ann Talvistu –
Jaan Toomik
„Isa ja poeg“
VIDEO 20:
Triin Tulgiste –
Jass Kaselaan
„Nukkude väljak“

 

Videote teostajad:  Piibe Kolka, Jekaterina Abramova, Saskia Lillepuu

Videote valmimist on toetanud Kultuuriministeerium.

Eesti kunsti DIGISILLA videod on osaks Tallinna Ülikooli DigiÕppeVaramust.