fbpx

Otsing

Eesti kunsti Digisild

Eesti Kunstimuuseum on loonud eri ajastute Eesti kunsti tutvustava õppematerjali – Eesti kunsti Digisild. See koosneb 20 kunstiteost tutvustavast lühivideost ning neid saatvatest töölehtedest ja juhistest. Õppematerjal on väljatöötatud põhikooli III astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolidele.

Videod

Videote eesmärk on tutvustada Eesti kunstilugu, Eesti Kunstimuuseumi kogu ‒ ühte olulisemat kunstikogu Eestis ‒ ning inimesi, kes igapäevaselt kunstimuuseumis töötavad. Digisilla videotes näidatud teosed on eksponeeritud Eesti Kunstimuuseumi filiaalides – Niguliste muuseumis, Kadrioru kunstimuuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis.

Töölehed

Iga videoga käib kaasas tööleht, mis aitab mõista ja mõtestada esitatud teemat ning loob võimaluse lisategevusteks.

Töölehed on ülesehitatud järgmiselt: TEA-plokk annab põgusa ülevaate ajastust, mil videos esitletud teos on loodud. ARUTLE JA LOO pakub võimaluse ühisaruteludeks ja erinevateks loovülesanneteks. Selleks, et õpetajal oleks lihtsam valida, millisesse muuseumitundi tulla, on iga töölehe lõpus toodud ka tunni soovitus.

Muuseum ja Digikogu

Pärast videote vaatamist, töölehtede täitmist ja arutelu klassiruumis soovitame tulla ka muuseumisse teostega tutvuma.

Eesti Kunstimuuseumi kogudes asuv kunstipärand on suures osas kättesaadav ka digiteeritud kujul muuseumi Digikogus aadressil: digikogu.ekm.ee. Julgustame õpetajaid ja õpilasi seda kasutama.

Teemad

Tööleht ja vastav video on märgitud ühe numbriga.

Niguliste muuseum – Kunst ja religioon keskaegse inimese elus

Tööleht 1. Keskaja kirikuarhitektuur
Tööleht 2. Keskaja kirikukunst ja pühakute roll
Tööleht 3. Teispoolsus keskaja inimese maailmapildis
Tööleht 4. Kaupmehed hansalinnade kunsti tellijatena

Kadrioru kunstimuuseum – Kunst ja ühiskond 17.–19. sajandil

Tööleht 5. Kunst ja poliitika
Tööleht 6. Kunst ja tavad
Tööleht 7. Kunst ja keskkond
Tööleht 8. Kunst ja inimene

Kumu kunstimuuseum ja Adamson-Ericu muuseum – Eesti kunst 18.–21. sajandil

Tööleht 9. Eesti kunstielu kujunemine 18. sajandil. Baltisakslastest estofiilid
Tööleht 10. Suurte kunstikeskuste ja akadeemiate mõju. Esimesed eesti kunstnikud
Tööleht 11. Rahvusromantism
Tööleht 12. Avangardist väsimine 1930. aastatel

Tööleht 13. Rasked valikud
Tööleht 14. Sulaaeg
Tööleht 15. Sürrealism ja argiabsurd
Tööleht 16. Sovetpop

Tööleht 17. Vaikiv protest
Tööleht 18. Nõukogude postmodernism
Tööleht 19. Suurte muutuste aeg
Tööleht 20. Kaasaegne kunstielu Eestis

Videote teostajad: Piibe Kolka, Jekaterina Abramova, Saskia Lillepuu

Koostajad

Materjali koostasid Eesti Kunstimuuseumi haridusspetsialistid, kuraatorid ja koguhoidjad. Videomaterjali teostanud filmigruppi kuulusid: Piibe Kolka, Jekaterina Abramova, Saskia Lillepuu. Õppematerjalid kujundas Tuuli Aule.

Videote valmimist on toetanud Kultuuriministeerium.

Eesti kunsti Digisilla videod on osa Tallinna Ülikooli DigiÕppeVaramust.